Judas i Sametinget

Thursday, 01 March 2007 14:45

Cecilia Persson är bestört över att Justitiekanslern gjort en kovändning när det gäller Sveriges ratificering av ILO nr 169 efter att Jakt- och fiskesamerna varit i kontakt med honom. ”Det är tydligt att Jakt- och fiskesamerna har en mycket aggressiv hållning till renskötare, en hållning som dessvärre har smittat av sig till JK” skriver hon bland annat.

Med stor bestörtning läser jag på sameradions hemsida, att Justitiekanslern har gjort en kovändning i frågan Sveriges ratificering av ILO 169. Detta har han gjort efter att det samepolitiska partiet Jakt- och fiskesamerna har besökt honom. Sameradions Nisse Matti rapporterar att Justitiekanslern numera anser att FN:s konvention om urbefolkningarnas rättigheter, skulle skapa en “renskötarvänlig” inställning om den ratificeras i Sverige. Det är tydligt att Jakt- och fiskesamerna har en mycket aggressiv hållning till renskötare, en hållning som dessvärre har smittat av sig till JK.

VI ÄR MÅNGA som tror att en ratificering av ILO 169 kan underlätta en lösning av konflikten i Härjedalen. Det skulle dessutom innebära en högre status för samiskt språk och samisk kultur vilket i sin tur innebär större ekonomiska resurser. Men partiet Jakt- och fiskesamerna går aktivt in och motarbetar ökade resurser till samiskt samhällsliv.

ATT RIVA NER och förstöra är enkelt, det ser vi tydligt exempel på. Men att skapa någonting positivt tar tid och kräver kraft och engagemang.
Det är generationer av idogt samepolitiskt arbete som har skapat ett sameting i Sverige, samma sameting som partiet Jakt- och fiskesamerna nu använder som plattform för att försvåra och förstöra arbetet med att höja statusen för den samiska befolkningen i Sverige.
I stället för att konstruktivt arbeta på sikt med att samiska rättigheter, utveckla diskussioner om utvidgade samebyar och liknande, sätter man hellre kniven i ryggen på dem som kämpar för att utveckla samiska näringar, samiskt samhälle och kultur. Det är ett svek som saknar motstycke i vår historia.

Söderbönan
Last Updated on Thursday, 01 March 2007 14:45