Innehållsrikt landsmöte i Stockholm

SSR:s landsmöte hölls i år i den svenska huvudstaden. Närheten till riksdag och regering underlättade för riksdagsmän, statssekreterare och andra makthavare att närvara.

Det var intensiva dagar när SSR träffades till landsmöte i Stockholm. Stora frågor diskuterades, både internt och offentligt. Höjdpunkten var samlingen utanför riksdagshuset, där landsmötets uttalande överlämnades. Vid sidan av allvaret fanns det också tid för glatt umgänge och festligheter, till exempel när Stockholm stad bjöd på buffé i stadshuset.

Sameminister Amanda Lind höll ett öppningsanförande och utfrågningar hölls av både riksdagsledamöter och statssekreterare. Starkt symboliskt var det när landsmötesdeltagarna tågade genom huvudstaden till riksdagshuset, där avgående ordföranden Niila Inga överlämnade förbundets så kallade statement. 

Under dagarna hölls också flera workshops. Tydligt är att rovdjursfrågan är den fråga som samebyarna anser vara mest akut just nu, även om markintrång av olika slag också, som alltid, uppfattas som allvarliga hot för renskötsel. Många var de som påpekade för beslutsfattarna att handling måste till nu, för snart är det för sent.

På de här sidorna gör Samefolket ett försök att skildra några av alla de programpunkter som fanns på dagordningen under landsmötet. Allt har vi tyvärr inte möjlighet att ta med. Bland annat höll advokaten Inger Ann Omma en uppskattad föreläsning med tips och uppmuntran till samebyarna när det gäller att ge sig in i och hantera juridiska processer, och juristen och MR-experten Marie B Hagsgård redde ut begreppen kring statens ansvar för samiska rättigheter. Två föreläsningar som rönte stort intresse, men som Samefolket avstår att referera, eftersom vi tyvärr inte skulle kunna ge dem rättvisa och sammanhang.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör