Inga planer på flytt

Svar på insändare om Sámi Duodji i Samefolket nr.6-2018

Det finns inga planer på flytt. Det finns inga anställda som tjänar 50 000 kronor per månad. VD:n har sagt upp sig själv och är ledig med full ersättning. Det finns heller ingen ny VD och kommer inte heller att anställas någon. I nuläget har Sámi Duodji en fast anställd som jobbar i butiken och som ekonomiassistent. Slöjdsamlingen slumpas inte bort. För att kommande generationer ska ha tillgång till vår samiska historia, skänks samlingen till Ájtte där den respektfullt och omsorgsfullt blir omhändertagen inom AIDA-projektet. Till slut: Under 2019-2021 finns en målsättning att utveckla och stödja slöjden genom fler stipendier, slöjdkurser, mentorsprogram, osv. Processen är påbörjad men alla vet vi att förändringar tar tid och att det kan finnas personer och organisationer som tycker annorlunda om valet av nya vägar. Vi står fast vid våra val för duodjin. Vi kallar arbetet Odda Bálgát, Nya Stigar. 

Jag kommer inte att svara på anonyma insändare i fortsättningen och hoppas på en ansvarsfull hantering av sanningen. 

Solveig Labba, Ordförande, Sámi Duodji