Hallå där Mattias Harr…

… som valdes till ny ordförande för Sáminuorra på årsmötet i Kittelfjäll. Mattias är 25 år, född i Malå men bor sedan tonåren i Umeå där han just nu läser till slöjdlärare. Han efterträder Helena Omma som avgick som ordförande efter två år.

Grattis! Hur känns det att vara ny ordförande för Sáminuorra?

– Tack! Det känns otroligt roligt, både spännande och förväntansfullt.

Hur kändes det när du blev tillfrågad att ta över ordförandeklubban?

– Det var inget som jag hoppade på direkt. Det kändes lite tveksamt eftersom jag inte vet hur mycket tid och hur mycket energi det kommer att ta. Beslutet fick växa fram i ett par månader.

Har du några hjärtefrågor som du vill driva som ordförande?

– Alla frågor är hjärtefrågor för mig. Jag vill att vi ska ta oss an alla frågor med lika stor entusiasm.

Varför behövs Sáminuorra som organisation?

– Ungdomars perspektiv behövs alltid oavsett vad man gör. Sedan hoppas jag att vi kan fungera som en frisk fläkt i det samiska samhället, som Sáminuorra alltid har gjort, och inte gå efter gängse rutiner.

Vad är Sáminuorras viktigaste uppgift i dagens samhälle?

– Vi har många otroligt viktiga uppgifter, inte minst att föra ungdomarnas politiska talan. Men det kanske viktigaste är att vi sprider glädje, gemenskap och trygghet bland de samiska ungdomarna så att förhoppningsvis, om vi blir framtida politiker, inte hamnar i den situation som råder idag i Sametinget.

På 70-talet var Sáminuorra känd som en ganska radikal organisation. Hur skulle du beskriva Sáminuorra idag?

– Det beror på vad man ser som radikalt. Att vara radikal behöver inte på något sätt vara att provocera fram en reaktion. Vi kan vara radikala på det sättet att vi medvetet jobbar med dekolonisering i egenskap av en samisk organisation.

På årsmötet i Kittelfjäll antog ni Tjiehteledeklarationen där ni bland annat uppmanar Sametinget att se bortom inbördes konflikter och ägna sig åt de verkliga problemen i Sápmi. Är Sáminuorra kritisk till hur Sametingets folkvalda politiker sköter sig?

– Ja! Jag tolkar det som att det är den samlade samiska ungdomens utlåtande. Det här är inte hur politik ska få gå till. Eftersom man inte utifrån ser vad som händer innanför Sametingets cirkel är det svårt för mig att tala om exakt vad de ska göra, men den generella bedömningen är att det inte fungerar. Vi kräver inte på något sätt att någon ska bort, men de måste förändra sitt sätt att arbeta, i slutänden är det inte acceptabelt.

Text: KATARINA HÄLLGREN

Last Updated on Tuesday, 05 July 2011 20:12

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör