HALLÅ DÄR, Åsa Simma

Sunday, 20 September 2015 06:49
TEATER Giron Sámi Teáhter har en ny chef. Det är dramatikern och skådespelaren Åsa Simma som nyligen har tagit sig an jobbet. Hennes mål är mer teater på samiska. När Samefolket når henne på telefon är hon ute och går i Kiruna och låter glad och energisk inför sitt nya uppdrag.

TEXT ÅSA LINDSTRAND FOTO HÅKAN GIDLÖW

Vad har du hunnit göra hittills?
– Just nu håller vi på med ett projekt som påbörjades för längesedan. Det har pågått en manusskrivarprocess i Sápmi och en av dem som deltog är Kenneth Haetta. Han har skrivit en pjäs som heter Reaktor. Pjäsen är en framtidsvision och handlar om tre samer som sitter instängda i ett skyddsrum efter att en kärnkraftsolycka har ägt rum i Sápmi. De är de enda som finns kvar, och de ältar vad det samiska är, vad det har varit och om det finns någon framtid.

På vilket sätt kommer det att märkas att du har blivit chef för Giron Sámi Teáhter?
– Jag har vuxit upp med den samiska kulturen, och tycker att den samiska kulturkompetensen och de samiska språken är så viktiga. Vår filosofi märks i hur vi uttrycker oss. Mitt mål är att det ska bli mer teater på samiska.

Finns det en risk att man exkluderar många samer då?
– Idag finns det så fina möjligheter att använda teknik som gör att alla ändå kan följa med och förstå. Det går att lösa det utan att exkludera samer som inte kan språket. De kommande åren ska teatern att anlita konstnärer från olika samiska språkområden som var och en bidrar med sin expertkunskap. Och sedan många år finns ett samarbete med Åarjel Samieh Teahter.

Vad tycker du annars är eller bör vara utmärkande för samisk teater?
– Teater är en konstform som bör vara delaktig i aktuella frågor och delta i viktiga samhällsfrågor. Dessutom har vi så mycket eget kunnigt folk som jag tycker att vi ska använda i den samiska teatern. Skådespelare, författare, regissörer och andra. För övrigt har jag inga planer på att regissera själv.

Var står frågan om en samisk nationalscen på svensk sida idag?
– Den frågan har funnits som ett mål i femton år. Det är ett av de uppdrag jag kommer att jobba med, men det är förstås inte något som sker på ett par dagar, utan är en lång process och min önskan är att det ska ske i nära samarbete med Sametinget. Vi måste kunna visa att vi kan bära det ansvar det innebär att vara en nationalscen, utifrån till exempel konstnärlig integritet. Det ska vi göra i nära samarbete med vår publik.

Varför behövs en samisk nationalscen?
– Uppdraget blir mer seriöst om man är en nationalscen, men dessutom blir ju finansieringen en helt annan. Då kan man dessutom hålla en fast ensemble och får på så vis en bättre kontinuitet i det konstnärliga uttrycket.

En del säger att Sametinget borde ligga i Stockholm, för att vara så nära makthavarna som möjligt. Var ska en samisk nationalscen ligga?
– Någonstans i Sápmi. Stockholm har tillräckligt många nationalscener.

Fotnot: Föreställningen Reaktor har premiär den 30 oktober.

Bildtext
Åsa Simma är ny chef för Giron Sámi Teáhter. Hon har en bakgrund som skådespelare, manusförfattare, regissör och jojkare och kommer senast från International Sámi Film Institute i Guovdageaidnu.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör