GDPR och sekretesspolicy

När du prenumererar på Samefolket sparar vi namn, kontaktuppgifter och information om betalning och prenumeration period så att vi kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Genom att samtycka godkänner du att vi behåller dina uppgifter tills vidare. Vi raderar personuppgifter och annat relaterat när de inte längre behövs. När vi samarbetar med tredje part använder vi säkra system som omfattar avtal med dem vi samarbetar med. Du kan när som helst be att få se vilka uppgifter vi sparat om dig genom att kontakta Åsa Lindstrand som är chefredaktör på Samefolket. Du kan be att få dina uppgifter rättade, eller att de plockas bort helt. Vi tackar för förtroendet och hoppas att du ska trivas och känna dig trygg med oss.