GDPR och sekretesspolicy

När du prenumererar på Samefolket sparar vi namn, kontaktuppgifter och information om betalning och prenumerationsperiod så att vi kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig. Vi raderar personuppgifter och annat relaterat när de inte längre behövs. När vi samarbetar med tredje part använder vi säkra system som omfattar avtal med dem vi samarbetar med. Du kan när som helst be att få se vilka uppgifter vi sparat om dig genom att kontakta Åsa Lindstrand som är chefredaktör på Samefolket. Du kan be att få dina uppgifter rättade, eller att de plockas bort helt. Vi tackar för förtroendet och hoppas att du ska trivas och känna dig trygg med oss.

Köpvillkor

PRENUMERATIONSVILLKOR

1. Om dessa Villkor

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som privatperson eller företag tecknar prenumeration på någon av vår tidning Samefolket (”Prenumeration”). Avtalet ingås med Stiftelsen Samefolket org.nr. 8920010462.

1.2 Både företag och konsumenter kan teckna avtal om prenumeration med oss. Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. I vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du är konsument eller representerar ett företag. Skillnaderna framgår av texten nedan.

 

2. Kontakta oss

2.1 Om du har några frågor om dessa villkor eller om våra prenumerationer är du välkommen att kontakta vår kundservice. Du når vår kundservice genom att mejla prenumeration@preno.se eller genom att ringa 08-52253122. Vår adress är Åsgatan 28, 962 31 Jokkmokk.

2.2 För frågor rörande innehållet i våra tidningar, eller övriga ärenden, vänligen kontakta oss via samefolket.se/om-samefolket/ eller ring oss direkt på 0660-299952.

3. Köp av prenumeration

3.1 För att kunna beställa en prenumeration från oss måste du acceptera villkoren.

3.2 Du som prenumererar i egenskap av konsument behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke. Om du tecknar en prenumeration som representant för ett företag behöver du ha behörighet att ingå avtalet.

3.3 När du har slutfört din beställning skickar vi en orderbekräftelse till dig så snart som möjligt antingen via e-post eller med fakturan om e-postadress saknas. När orderbekräftelsen skickas ingår du och Stiftelsen Samefolket ett avtal om köp av prenumerationen. Spara gärna orderbekräftelsen för att underlätta eventuella kontakter med vår kundservice.

3.4 Vi har rätt att neka en beställning av en prenumeration, till exempel om du har angivit felaktiga uppgifter, om du inte uppfyller villkoren i punkten 3.2, eller om beställningen på någon annan grund inte går att uppfylla.

4. Köp av prenumerationer utanför Sverige

Vi levererar våra tidningar både inom och utanför Sverige. För prenumerationer utanför Sverige tillkommer kostnader för porto om inte annat anges.

5. Våra Prenumerationer

5.1 Vi erbjuder både fysiska och digitala prenumerationer. För fysiska prenumerationer ingår även en digital prenumeration. I en digital prenumeration ingår ingen fysisk tidning. Om din prenumeration är fysisk eller digital framgår när du ingår avtal om prenumeration med oss.


5.2 Vid köp av digital prenumeration kommer du få ett personligt konto som ger dig tillgång till tidningen. Inloggningen är personlig. Det är inte tillåtet att sprida dina inloggningsuppgifter vidare till personer utanför hushållet eller inom eller utanför företaget. Tidningen finns tillgänglig på tidningens webbplats som du når via din webbläsare. Mer information om hur du skapar ditt konto får du efter genomförd beställning.

5.3 Vi erbjuder både prenumerationer som löper tills vidare och prenumerationer som löper under en bestämd tid. Du kan läsa mer om våra prenumerationer nedan.

6. Tillsvidareprenumerationer

6.1 Tillsvidareprenumerationer innebär att abonnemanget levereras fram till dess att du säger upp prenumerationen.

6.2 Vid beställningen av en tillsvidareprenumeration väljer du att betala för en särskilt angiven tidsperiod och förnyas sedan löpande efter ett särskilt angivet betalningsintervall. Tidsperioden framgår när du tecknar prenumerationen.

6.3 För att avtalet om tillsvidareprenumeration med Stiftelsen Samefolket ska upphöra att gälla krävs det att du säger upp avtalet med oss. Om du vill säga upp en tillsvidareprenumeration ska du kontakta vår kundtjänst. Du väljer själv om du vill säga upp din tillsvidareprenumeration muntligt eller skriftligt. Uppsägning av en löpande digital prenumeration ska göras senast 5 dagar innan en ny prenumerationsperiod startar. När vi mottar ditt meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din prenumeration upphör. Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning.

7. Tidsbestämda prenumerationer

7.1 Tidsbestämda prenumerationer innebär att tidningen levereras under den bestämda tidsperiod som finns angiven när du beställer prenumerationen.

7.2 När du ingår avtal om en tidsbestämd prenumeration betalar du för hela prenumerationsperioden i förtid och vid samma tillfälle. Ingen återbetalning av resterande belopp sker om du väljer att avbryta din prenumeration i förtid.

7.3 Den tidsbestämda prenumerationen avslutas efter angiven period utan någon föregående åtgärd från dig. Vid periodens slut får du ett erbjudande om förlängning. Om du inte betalar prenumerationen när du får erbjudandet upphör ditt prenumerationsavtal med Stiftelsen Samefolket automatiskt.

8. Priser

8.1 Vid beställning av en prenumeration gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges i samband med erbjudandet, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Aktuell moms redovisas i din orderbekräftelse och på eventuell faktura.

8.2 Priserna inkluderar inte eventuella betalningsavgifter. Totalpris för din prenumeration visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

8.3 Om priset eller informationen om en prenumeration är uppenbart felaktigt, kommer det felaktiga priset eller informationen inte att gälla. Om du har beställt en prenumeration som hade fel pris kommer vi att kontakta dig med ett nytt erbjudande innan avtal om prenumeration ingås.

9. Betalning

9.1 Betalningen av din prenumeration sker i förskott. Vi erbjuder olika betalningsalternativ för våra prenumerationer. Vilka betalningsalternativ som vi erbjuder framgår i samband med ditt prenumerationserbjudande. Läs mer om vilka betalningsalternativ vi erbjuder nedan.

9.2 Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt vid behov ändra betalsätt. Eventuella begränsningar för betalningsalternativ framgår vid beställningen.

9.3 Faktura

9.3.1 Du kan välja att betala din prenumeration med faktura om det alternativet visas i beställningsformuläret. Fakturor har 30 dagars förfallotid och betalning görs i enlighet med anvisningarna på fakturan.

9.3.2 Om betalningen uteblir eller inte sker i rätt tid kan Stiftelsen Samefolket komma att skicka en påminnelse till dig. Vi har rätt att debitera dig påminnelseavgift och dröjsmålsränta i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Om du inte betalar fakturan från oss i tid har vi rätt att makulera din beställning av prenumerationen.

9.4 Kortbetalning

9.4.1 Du kan välja att betala din prenumeration med kort om det alternativet visas i beställningsformuläret. Om prenumerationen innefattar tillgång till digitalt material ges då åtkomst till detta omedelbart efter fullgjord betalning. Vid förnyelse skickar vi en avi med e-post eller per post. Denna kan betalas med kort om du loggar in på ”Mina sidor” eller med betalning till vårt bankgiro.

9.4.2 Vissa av våra prenumerationer erbjuder kortbetalning med automatisk förnyelse. I dessa fall dras betalningen för din prenumeration vid tecknandet och sedan vid varje förnyelse. Du kan när som helst avsluta din prenumeration på ”Mina sidor”

9.5 Swishbetalning

9.5.1 Du kan välja att betala din prenumeration med Swish om det alternativet visas i beställningsformuläret. Om prenumerationen innefattar tillgång till digitalt material ges då åtkomst till detta omedelbart efter fullgjord betalning. Vid förnyelse skickar vi en avi med e-post eller per post.

10. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

10.1 Vi erbjuder ibland kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika prenumerationer. För sådana erbjudanden gäller det förmånliga priset eller villkoren under en begränsad period som anges i samband med det aktuella erbjudandet. Erbjudanden gäller endast för nya prenumeranter inom Sverige, om annat inte uttryckligen anges. I övrigt gäller dessa villkor också för prenumerationer som tecknats inom ramen för ett erbjudande.

10.2 Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. När ett erbjudande avslutas eller återkallas, ska dessa villkor gälla i dess helhet för de prenumerationer som tidigare omfattades av erbjudandet.

11. Leverans av prenumeration

11.1 En fysisk prenumeration levereras till den adress som du har angett vid beställningen.

11.2 Leveranstiden varierar beroende på vilken tidning som du har beställt, utifrån respektive tidnings utgivningsfrekvens. Den förväntade tiden för första utgåvan i din prenumeration ser du i orderbekräftelsen. Observera att angivna leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske.

11.3 Det tillkommer ingen fraktkostnad för prenumerationer om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. För leveranser utanför Sverige tillkommer dock ett tillägg för porto.

12. Ångerrätt – endast för dig som är konsument

12.1 Om du ingår avtal om en prenumeration i egenskap av konsument har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar.

12.2 Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en fysisk prenumeration ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot det första tidningsexemplaret i din prenumeration. Om du vill utöva din ångerrätt när du har ingått avtal om en digital prenumeration ska du meddela oss inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.

12.3 Om du vill ångra din prenumeration ska du kontakta vår kundtjänst på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan innan ångerfristen på 14 dagar enligt punkt 13.2 har löpt ut. Du kan även använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här.

12.4 Om du ingått avtal om en fysisk prenumeration och har hunnit få ditt första nummer när du anmäler att du har ångrat din beställning, ska den aktuella utgåvan skickas tillbaka oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat att du vill ångra din beställning. Du ansvarar för kostnaden för returfrakt.

12.5 Om du ångrar ditt köp av prenumerationen enligt punkterna ovan kommer vi att återbetala vad du har betalat för prenumerationen.

12.6 Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag som du meddelade att du vill ångra ditt köp. Vi har dock rätt att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka tidningen, eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt dessa. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

13. Reklamation

13.1 Du som är konsument har rätt att reklamera fel i din prenumeration inom tre år från den dag du tog emot tidningen. Du som representerar ett företag har rätt att reklamera fel i prenumerationen inom två år från den dag företaget tog emot tidningen.

13.2 Om du vill reklamera ett fel ska du kontakta vår kundtjänst på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan så snart som möjligt. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

13.4 När den reklamerade prenumerationen har tagits emot och godkänts kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer omleverera. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din prenumeration inklusive returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det inte föreligger ett fel enligt gällande lag och att vi i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

14. Information om prenumerationer

14.1 Vi reserverar oss för eventuella bild- eller skrivfel i samband med erbjudande av prenumerationer, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt beskrivningar av innehåll. Stiftelsen Samefolket har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen.

14.2 Bilder som visar prenumerationer i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över dess egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti.

14.3 Våra tidningar och allt dess innehåll ägs av Stiftelsen Samefolket eller våra avtalsparter. Informationen är skyddad av bland annat immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.

15. Force Majeure

Om vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller om utövandet av våra skyldigheter väsentligen försvåras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis krig och naturkatastrofer, har vi ingen skyldighet att fullgöra våra åtaganden under den tid som dessa omständigheter pågår. Du har dock alltid rätt att utöva dina rättigheter enligt tvingande konsumenträttslagstiftning.

16. Ändringar i prenumerationen

Vi har rätt att ändra priset och utgivningsfrekvensen för våra prenumerationer. Sådana ändringar börjar gälla när du genomför en ny beställning av prenumerationen eller när du betalar en förnyelseavi och därmed ingår ett nytt avtal om prenumeration med oss.
Om förändringar sker under en pågående prenumeration, till exempel att utgivningsfrekvensen förändras, kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan en sådan förändring. Vid en sådan förändring har du rätt att säga upp ditt avtal om prenumeration hos oss.
Det åligger dig att omgående meddela oss adressändring eller annan förändring av din prenumeration, som påverkar vår möjlighet att leverera tidningen till dig.

Ändringar i villkoren

16.1 Vi kan när som helst ändra dessa villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för din beställning gäller alltid för det avtalet. Ändringar i villkoren träder i kraft från det att du har accepterat villkoren, det vill säga i samband med att du beställer en ny prenumeration eller i samband med förnyelse.

16.2 Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter utan ditt föregående medgivande.

17 Personuppgifter och GDPR 

Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen). 

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. Här nedanför kan du se vilka underleverantörer vi använder och för vilket ändamål vi använder dessa.

PositionEtt AB (Prenumerationsverktyg)

18. Tillämplig lag och tvister

18.1 Dessa villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

18.2 Om du har några frågor om din prenumeration, angående reklamationer eller ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår under punkt 2 ovan.

18.3 Du har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

18.4 Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol.

Frågor?

Kontakta oss — antingen via mejl eller på telefon.

asa@samefolket.se
070-331 30 17