Ett samiskt kommunalråds önskelista

STAARE Karin Thomasson är kommunalrådet som vill stärka upplevelsen som Staare som södra Saepmies huvudstad. Den känsla av de inte riktigt lyckas leva upp till ansvaret som förvaltningskommun hoppas hon ska förändras de närmaste åren. På hennes önskelista finns också Sametingets parlamentsbyggnad och en fast finansiering till Gaaltije.

 

TEXT ÅSA LINDSTRAND FOTO JAN ANDERSSON

 

Karin Thomasson har varit kommunalråd i Staare sedan 2006. Hennes parti, Miljöpartiet, samarbetar under den här mandatperioden med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Hennes farfar var den namnkunnige fotografen Nils Thomasson och hon har, berättar hon, sina renskötande släktingar i Mittådalens sameby. När Staare nu går in i jubileumsåret 2018 till minnet av det första samiska landsmötet på svensk sida, så är det förstås ingen liten sak för ett samiskt kommunalråd.
– När vi planerade och budgeterade för 2018 skrev vi att det ska märkas i alla förvaltningar och verksamheter att det är ett jubileumsår. Det handlar om att lyfta fram det i interna utskick och på vår webbsida med målet att öka medvetenheten om att det faktiskt var något stort som skedde här 1918.
Karin Thomasson vill att de som hittills inte känt att Östersund är Sydsápmis huvudstad ska få den känslan nu och att den blir bestående.
– Jag tror inte att besökare och boende alltid har upplevt det så, men när nu Sápmi intar Staare tror jag det blir en förändring. Ska man däremot ha en bestående marknadsföringseffekt av ett sånt här jubileum, så måste man nog har återkommande arrangemang. Det är ju något vi får jobba på och om Gaaltije får en fast finansiering blir det ju lättare.
Karin Thomasson är nämligen också ordförande för det sydsamiska kulturcentrumet Gaaltijes styrelse. Hon ser det som en positiv vändning att Gaaltije nu ska få verksamhetsbidrag via Sametingets regleringsbrev. Det blir därmed Sametingets kulturnämnd som bestämmer storleken på stödet.

 

ÖSTERSUND ÄR också en av de orter som konkurrerar om Sametingets gunst när det gäller placeringen av parlamentsbyggnaden. Kommunalrådet Thomasson hoppas att jubileumsåret 2018 ska stärka kommunens position i den tävlingen.
– Mitt argument för att ha parlamentsbyggnaden här är i första hand att vi måste återta Sápmi och visa hur stort det faktiskt är, att det sträcker sig ända hit ner och ännu längre.
På frågan hur hon tycker att kommunen arbetar med samiska frågor idag, svarar hon att det har varit tufft att leva upp till ansvaret som förvaltningskommun för samiskan.
– Det har varit svårt att hitta samisktalande kompetens, som till exempel lärare. Den samiska förskoleavdelning som startade fanns bara kvar ett kort tag. Även om många kommuner är i samma sits, så kan det kännas som ett misslyckande. Samtidigt är vårt bibliotek duktigt på att lyfta fram det samiska i sin verksamhet och de samiska ortsnamnsskyltarna har betytt mycket. Folk, också utan samiska kopplingar, har tagit till sig namnet Staare.
Hon tycker att hon möter stor förståelse för de samiska frågorna hos sina politiska samarbetartier, men säger samtidigt att frågorna inte har ställts riktigt på sin spets ännu i Östersiund. Där har dock frågan om de stora datahallarna varit en stötesten.
– Där blev jag besviken på att man inte riktigt tog detta att renbetesmark skulle tas i anspråk på allvar. Ingen i den politiska ledningen tycker att man ska strunta i renskötseln, men de förstår inte vilka behov den har.
Karin Thomasson är starkt kritisk till att staten inte tar sitt ansvar när det till exempel gäller markkonflikterna i Härjedalen. Istället lägger staten, säger hon, över ansvaret att lösa frågorna på domstolar och enskilda samebyar och markägare. Desto mer gläds hon över den unga generationen samer som kliver fram och hävdar sina rättigheter via kulturen.
– De står ut för det samiska och de tar tillbaka sitt språk. Det finns en sådan kraft i det!

 

Bildtext:
Karin Thomasson är kommunalråd i Östersund. Under jubileumsveckan kommer hon att gå på så många arrangemang hon bara hinner. Den högtidliga invigningen och nationaldagsfirandet den 6 är en självklarhet.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör