Domen blottar brister i lagstiftningen

Lycksele tingsrätt dömde till lika rätt till renskötsel för sydsamerna utanför samebyn och nordsamerna i samebyn i Vapsten. Domaren i målet, Anders Alenskär, konstaterar att rennäringslagen inte är förenlig med grundlagen, eftersom den kan stänga ute samer från sina grundlagsskyddade rättigheter. 

Flera av sydsamerna i Vapsten hade samlats i Lycksele tingsrätt när domen i meddelades i Vapstenmålet. Foto: Åsa Lindstrand.

– Man kan få tåla vissa inskränkningar i sina rättigheter, men i det här fallet handlar det om en inskränkning som är total, säger han.

Både samebyn och lappbyn har överklagat. Samebyn menar att rättegången ska tas om i tingsrätten. 

– Enligt min uppfattning har domstolen helt missförstått frågeställningen och sin roll. Jag får intrycket av att Lycksele tingsrätt generellt velat lösa konflikter mellan samer genom att uppfinna en kompromiss som ingen har efterfrågat. Det är inte domstolens uppgift att vara fredsmäklare. Domstolens ansvar och kompetensområde är att döma över vad parterna lägger fram i målet, vare sig mer eller mindre, säger samebyns ombud Per Magnusson.

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi ser fram emot att kunna erbjuda alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning, från och med den 1 juli 2020.
Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör