Diktatoriskt kulturråd

Monday, 28 May 2007 13:48

Befria Samefolket från den tvångströja ett språkokunnigt kulturråd försatt den i.
25-procentsregeln gynnar bara ett fåtal medan andra läsare övervägare lämna tidningen. Usel mediapolitik med andra ord.
Befria därför även kulturrådet från sina uppdrag. Låt andra som vet att inte klampa in på tidningens områden och som utan diktatoriska fasoner tilldelar tidningen de medel de behöver.
Men framförallt gör Samefolket till en fri tidning.

En förbannad läsare