Bok om renskötselns rika språk

Friday, 14 April 2017 07:09
Samernas långa, nära relation med renar har utvecklat ett språk så rikt att djuren exempelvis kan skiljas ut på individnivå. En del av det språket är guolga, som in i detalj beskriver renens päls, dess kvalitet, teckningar och allt som hör därtill.

–Â Det är som att tandläkaren säger en massa saker till sin kollega som man inte förstår. Guolga är renskötselns traditionella fackspråk, ett språk i språket som bara utövarna kan, säger Helena Omma, författaren till en bok om just renterminologi.

Att förklara färgen röd är inte lätt. Så är det med guolga också. Det menar Helena Omma då hon presenterar sin bok Enná vuojnná rijmek miesev, isá oaidná muzet miesi / Mamma ser en rijmek kalv, pappa ser en muzet kalv för publiken i Ájas bibliotek under Jokkmokks vintermarknad. Det är hennes mastersuppsats som nu blivit bok. Med hjälp av informanter i bekantskapskretsen, bilder och tidigare dokumenterad forskning har hon jämfört, fyllt på och sammanställt renskötarnas terminologi om renens päls i Unna Tjerusj, Báste čearru och Vájssá. Området Jokkmokk – Gällivare har olika dialekter som tydligt märks då guolga kommer på tal.

–Â Det är olika ord men de äldre informanterna förstår, de behärskar flera olika terminologier. Det här är det samiska sättet att tänka på renen, en kunskap som utvecklats under generationer. Förlorar vi den är det kanske inte bara språket vi förlorar, det finns också något mer bakom orden, säger Helena Omma till de cirka 40 åhörarna som kommit till boklanseringen.

Språket är nyckeln till renskötselns kunskapssystem. Såväl renhjordar som enskilda renar kan skiljas ut från andra. Det finns beskrivningar för lokalisering, olika slags underhår, teckningar, färger, om håren har olika tjocklek i topp och rot, pälsens värde på levande ren (giehparijmek) och mängder av begrepp om pälsens årscykel, om renhjordens diversitet – vilka pälsar det finns mest av, vilka som är vanliga och speciella – för att nämna något.

Med hjälp av utvecklingsbolaget Ávki har böckerna, på nordsamiska och svenska, satts i tryck och kan beställas därifrån.

– Det har varit ett utmanande och lärorikt arbete, konstaterar Ávkis vd Mattias Berglund.

TEXT AGNETA NYBERG

ÖVERSÄTTNING MILIANA BAER

Bildtext

”Guolga är en gren i samiskan som lärs genom renskötsel,” säger Helena Omma som lanserade sin bok tillsammans med Mattias Berglund, Ávki.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör