Skoterdrömmarnas fabrik

Wednesday, 26 September 2007 18:30

Skoterfabriken ligger på ett gigantiskt industriområde utanför tomtens hemort, enligt finländarna i alla fall, Rovaniemi. För er som inte vet var Rovaniemi är så ligger det i jämnhöjd med Jokkmokk. Skoterfabriken som i folkmun kallas “Lynxfabriken” tillhör, sedan 1988, den internationella koncernen BRP, Bombardier Recreational Products. BRP tillverkar även Ski-Doo snöskotrar, vattenskotrar, utombordare.

Vi träffar Pekka Ohenoja som visar oss runt i den stora fabriken. BRP Finland kommer att börja bygga en ny toppmodern fabrik i Rovaniemi under hösten 2007.
– Man kommer förhoppningsvis producera fler skotrar men framförallt kommer produktionen att bli världsledande, säger Pekka Ohenoja.
Pekka är försäljningschef med ansvar för det utomnordiska länderna. Man säljer nämligen mycket skotrar till länder som Ryssland och Indien.
BRP Finland producerar för det mesta skotrar av märket sitt eget märke Lynx, men även av märket Ski-doo. Framförallt Ski-Doo Scandic som säljs, till största delen, till USA.
– Samarbetet med Ski-Doo går mycket bra och sker på alla nivåer, säger Pekka.
De utbyter teknologi och producerar varandras komponenter. Man använder termen “producerar” eftersom en stor del av komponenterna är färdigtillverkade när de kommer till fabriken. Det enda man tillverkar i fabriken, i ordets rätta bemärkelse, är stål- och plåtdelarna. Till det har man pressar, svarvar och andra moderna maskiner. Aluminiumdelar, variatorer, skotermattor och mycket mer tillverkas av underleverantörer och BRP Nordamerika. Sedan sätts allting ihop till de färdiga skotrarna som direkt levereras till olika platser i världen. På ett ungefär tillverkas 15 000 skotrar i den nuvarande fabriken. Ungefär 2 000 för Finland, 2 000 går till Sverige och ungefär 4 500 skickas till Ryssland. Resterande till den övriga världen.

DEN, BLAND RENSKÖTARE och andra som använder skotern som arbetsverktyg i svår terräng, mycket populära modellen kommet inte att läggas ner. Den tillverkas dock i så liten serie så utvecklingen av den har inte varit så stor. Den lilla tillverkningsvolymen gör att priset blir relativt högt om man jämför med andra fritidsmaskiner.
– Renskötar- och skogsmaskiner är en del av Lynx image, hävdar Pekka.
Trots att man producerar små mängder av sådana arbetsmaskiner relativt fritidsmaskiner så är segmentet mycket viktigt för Lynx varumärke och därför kommer man att fortsätta med sådana skotrar även i framtiden, även Forest Fox.
– När det kommer till nyutveckling av modeller så lyssnar Lynx på användarna i mycket hög grad, framhåller Pekka.
Sedan utgår man från tillgängliga teknologi inom BRP och sätter ihop de olika modellprogrammen. I vissa fall specialbygger man skotrar. Exempelvis har finska militären fått en specialmodell med bland annat vit huv, vattenkokare och annan pakethållare.

PEKKA SÄGER ATT det “bara” behövs en beställning på 100 likadana skotrar för att det ska vara lönsamt att tillverka dem. Det hade kanske varit något för en modig återförsäljare att ge sig in på? Eller ett gränsöverskridande samarbete mellan rennäringsorganisationerna? En skoter anpassad för en renskötares svåra arbetsförhållanden hade varit otroligt mycket värt för arbetsmiljön (mindre slitage på axlar, armar och rygg), naturen (mindre utsläpp) och ekonomin (mindre reservdels- och bränsleutgifter). Givetvis måste intresse för inbyte finnas, för denna specialmaskin, hos skoterhandlarna. Och det är väl tuvan som stjälper hela drömlasset om en specialskoter för renskötarna. För att inte tala om alla renskötargubbar och renskötargummors, minst sagt, delade åsikter om hur en skoter skall vara.

BRÄNSLEEKONOMI OCH MILJÖASPEKTER brukar ofta gå hand i hand. Så även i skotervärlden. På motorsidan är det Nordamerikanerna som står för den huvudsakliga motorutvecklingen inom BRP och i Nordamerika dominerar tvåtaktsmotorer.
Att snåla på bränsle har inte varit en ledstjärna i utvecklingsarbetet, snarare att få ut mer motoreffekt. Tvåtaktsmotorer är mycket lättare i vikt och är enklare konstruktioner än fyrtaktsmotorer, som och andra sidan är mycket bränslesnålare. Nordamerikanernas ovilja att spara på bränslet och ryssarnas dåliga kvalité på bensin gör att utvecklingen av fyrtaktsmotorer inte går så fort som vi i Norden hade velat (fyrtakt kräver hög kvalité på bensinen). Däremot utvecklas tvåtaktsmotorer kontinuerligt mot snålare och effektivare förbränning. Detta mycket tack vare de höga miljökraven på, bland annat, båtmotorer.
– Därifrån kommer nog BRP att hämta framtidens tvåtaktsteknologi, kanske vi får se en Rotax 600 E-TEC, utombordarteknologi, i framtiden, enligt Pekka.

600-KUBIKKLASSEN är den motorstorlek som dominerar och kommer att göra det ett tag framöver. Ingen större utveckling av mindre motorer sker i dagsläget. Snarare kommer nog den lilla encylindriga 277-kubikmotorn att få stryka på foten eftersom den säljer dåligt globalt sett. Den klassiska 377-kubikmotorn fick sluta produceras eftersom den ej uppfyllde vissa miljökrav och förmodligen även för att den sålde för dåligt. Kontentan är att det behövs kraftigt ökade miljökrav för att amerikanerna, i BRPs fall, ska ta sig i kragen och utveckla snålare och miljövänligare motorer.
Samefolket lämnar BRP med fler frågor i skoterlådan än vad som fanns där innan besöket.
Kanske man måste åka till japsarna och kolla läget? Nej, det är nog bara hem och skruva ihop Forest Foxen från 1998, ännu en gång, och hoppas att skogen plötsligt blir glesare och att fjällen blir plattare. Det är nog mer troligt än att någon skotertillverkare skapar en skoter anpassad för en renskötares annorlunda skoterförhållanden.

Text och foto: CARL-JOHAN UTSI

Bildtexter:
1. Motorer och allt annat sätts ihop på löpande band av 330 stycken glada killar och tjejer.
2. Pekka Ohenoja drar på sitt bredaste skoterförsäljarleende när han berättar om försäljningen till Indien och andra skoterexotiska länder.
3. Snabbt går det för personalen på fabriksgolvet att sätta in en boggie, men undrar hur snabbt det skulle gå för dem i snöyra och minus 20 grader med en dålig skiftnyckel till hjälp?
4. Finnarna slår bakåtflips av glädje över de ökande försäljningssiffrorna.
5. Finska begravningsbyråns lager eller bara några skoterlådor klara för leverans.
6. Avgassystem som väntar på att bli inmonterade.

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör