Vi vill återvinna Sápmi med öppen hand!

Wednesday, 26 September 2007 18:24

Det nya partiet Albmut vill sträva mot ett rättvist samhälle som ser till allas bästa. Det menar partiets språkrör Lena Nilsson, som vill förklara och förtydliga partiets ståndpunkt.

I Samefolket nummer 6-7, 2007 uttrycker ledaren stor osäkerhet kring Albmut. Vi beskrivs som en grupp politiskt engagerade i färd med att starta ett samepolitiskt parti som ska ”fokusera på att inte fokusera på sakfrågor”. Man kan undra om Katarina Hällgren försöker göra sig lustig, eller om hon helt enkelt inte har förstått mer än så. Hur som helst är det nog fler än Samefolkets ledare, som har svårt att greppa vilka vi är just nu. Vi är ju trots allt väldigt nya. Som språkrör för Albmut vill jag därför förklara…

ALBMUTS GRUNDLÄGGANDE tanke är att den samiska kulturen och språket är hotat både utifrån och inifrån. Samisk kultur behöver stöd över ett mycket bredare fält än vad vi hittills har fått. Men för att lyckas med det måste vi bli bättre på att skapa delaktighet. Vi måste sträva mot ett rättvist samhälle som ser till allas bästa i hela Sapmi, inte bara till sameättlingarnas. Vi måste också återvinna det samiska folket – återfå gemenskapen med alla sameättlingar i förskingringen vars etnicitet genom historien lagstiftats bort av svenska staten.
För att detta ska vara möjligt behövs en ideologisk omorientering i samedebatten. Det är hög tid att alla nationalromantiska idéer om ett politiskt självständigt Sapmi förpassas till sopkorgen. Drömmen om ett enhetligt folk med ett enhetligt språk i ett enhetligt land har ännu aldrig fört med sig annat än krig, rasism och mänskligt lidande i världen. Det är också hög tid att vi tar oss ur de Socialdarwinistiska tankespår som trampades upp av svenska staten för hundra år sedan.

DET ÄR HÖG tid att vi börjar fråga oss hur de kommer sig att uttalanden som dessa oftast får stå oemotsagda än idag:
”Om hundra år finns nog inga äkta samer”, insändare i SF nr 2, 1990.
”Givetvis borde sameministern vara same, men det lär nog bara hända i en perfekt värld.” ledare i SF nr 11-12, 2006.
”Samerna är i grunden ett naturfolk”, ledare i SF nr 5, 2007.
Albmut bygger på humanistiska och socialliberala värderingar, där alla människors lika värde är en bärande princip i samhällsbygget. Vi samer är människor precis som alla andra. Vårt behov av naturen är i grunden varken större eller mindre än andra människors behov av naturen.
Albmut tycker inte heller att det är värdigt en demokrati om vissa etniska grupper ska vara privilegierade i förhållande till andra etniska grupper. Det är därför viktigt att den samiska kulturen inte görs avhängig en utpekad och etniskt homogen kulturelit. Kultur växer bara om man delar den. Den självdör när man stympar den genom isolering och monopolisering. Och här befinner vi oss idag – vi är ett folk som håller på att fastna i ett självvalt krympande och i marginalisering och missunnsamhet. Vi är ett folk i färd med att kapa den gren som vi själva sitter på. Och det är detta som Albmut vill råda bot mot genom att bära fram en alternativ socialliberala samisk vision.

GIVETVIS KOMMER Albmut även att ta ställning i sakfrågorna. Diskussionen kring olika sakfrågor har varit aktiv och livlig ända sedan våra diskussioner startade förra hösten och redan finns ett preliminärt förslag på partiprogram. Det som kommer att skilja oss mest från andra samepolitiska partier är det faktum att vi, förutom sakfrågorna, även tydligt kommer att deklarera den ideologisk grund som ligger bakom våra ställningstaganden. Vi vill på så sätt föra upp den samepolitiska debatten till en ideologisk nivå.
Albmut vill återvinna det samiska folket genom en generöst inkluderande hållning. Alla som värnar samisk kultur ska ha en självklar plats i Sapmi oberoende av hur många släktled tillbaka hans eller hennes samiska påbrå kan spåras, eller om det överhuvudtaget kan spåras. På kort sikt vill Albmut att sametingets röstlängd om tio år ska omfatta minst dubbelt så många sameättlingar som idag. På lång sikt vill Albmut se ett Sapmi, där lokala beslut fattas på lokal nivå av alla som är berörda. I detta avseende kan vår ideologi jämföras med Centerpartiets.

ALBMUT VILL OCKSÅ utveckla nätverk inom rikspolitiken, för att kunna föra upp våra tankar på lagstiftande nivå i samhället. Vi ska aktivt söka samarbete med socialliberala nätverk i Europa.
Sammanfattningsvis är Albmut alltså ett liberalt vänsterinitiativ i samepolitiken. Vi tar kraftigt avstånd från alla former av Socialdarwinism och elakartad nationalism.
Albmut kämpar för det samiska språket och den samiska kulturen med öppen hand – inte med knuten!

Lena Nilsson, Umeå
Språkrör för Albmut