Umesamiska

https://www.polarbibblo.se/las-och-lyssna/var-ar-noras-pulka/

Gussnie’l Noran tjeälkka

Polarbibblon heäjmmabieliene máhtáh dådna mánnágirjieb Gussnie´l Noran tjeälkka? Elmira jah Ramona Zadiassaste luhkkat jah gulddalit. Girjjie leä jårggalamme iädnage giälijde jah tjállijh leäh jïjtjijsa unniebelåhkkuogiälla Iranasne juhkka eädniegiälla mij såj eägan leäh liärrame hållat. Sara-Helén Persson leä jårggalamme Gussnie ´l Noran tjeälkka? Ubmejsámiengiällije jah nåvváj girjieb luhkká.

På Polarbibblos sida kan du läsa och lyssna på barnboken Var är Noras pulka av Elmira och Ramona Zadissa. Boken är översatt till en mängd olika språk och författarna har själva ett minoritetsspråk i Iran som modersmål som de inte fått lära sig att prata. Till Umesamiska är det Sara-Hélen Persson som översatt Gussnie’l Noran tjeälkka? och det är även hon som läser boken.