Samefolket 2007

Telefonjour för samer i kris

Monday, 10 December 2007 09:48 Numera finns en telefonjour för samer som är i behov av hjälp. Det är samiskt krisnätverk som under flera år jobbat för att få till en telefonlinje för samer som ...

Sju sjungande unga

Monday, 12 November 2007 09:01 Sju unga kvinnor äntrar scenen, tillsammans eller en och en. De sjunger och jojkar av hjärtas lust. Projektet som går ut på att få unga att sjunga på sitt ...

Mysteriet kring stállo-tomterna

Monday, 12 November 2007 09:00 Hur levde de människor som etablerade sig i Arjeplogsfjällen under vikingatiden? Vilka förutsättningar hade de? Dessa, och många andra frågor, söker Lars Liedgren, ...

Höstfärger och snö på sarvslakt i Gibno

Monday, 12 November 2007 08:58 Sprakande höstfärger, klar luft – och snöoväder. Det var vad som inramade årets sarvslakt, strax utanför Stenudden. Samefolket trotsade ovädret och besökte ...

Vi vill återvinna Sápmi med öppen hand!

Wednesday, 26 September 2007 18:24 Det nya partiet Albmut vill sträva mot ett rättvist samhälle som ser till allas bästa. Det menar partiets språkrör Lena Nilsson, som vill förklara och ...

Är det bara att prata?

Wednesday, 26 September 2007 18:32 Under språkseminariet i Jokkmokk reser sig en man upp och går fram till mikrofonen. Nu, säger han, ska jag göra något jag aldrig annars gör. Jag ska svära i ...

Skoterdrömmarnas fabrik

Wednesday, 26 September 2007 18:30 Skoterfabriken ligger på ett gigantiskt industriområde utanför tomtens hemort, enligt finländarna i alla fall, Rovaniemi. För er som inte vet var Rovaniemi är ...

De språkbadar på sydsamiska

Wednesday, 26 September 2007 18:29 De har skiftande bakgrund när det gäller språkkunskaperna och kommer från olika håll. Men det har en sak gemensamt, ett stort intresse och en stark vilja att ...

Kraften i talet

Vi känner alla till hur talet har påverkat oss på olika sätt. Jag förmodar alla har upptäckt hur talet har drabbat dem. Vi kanske är mer medveten om det dåliga talet än det goda talet. Alla har ...

Replik till Skansen

Saturday, 07 July 2007 18:25 Informatören som satts att svara på min insändare om national-dagsfirande på Skansen, säger sig inte förstå vad jag menar. Kan-ske är det bekvämast så? Annars så har ...

När språket agades bort

Saturday, 07 July 2007 18:23 Språkdebatten är mer aktuell än någonsin och Sven Hermansson ger sig in i debatten. Han uppmärksammar den kränkande behandling han utsattes för som barn när, enligt ...

Sámi Radio njeaidimin sámi álbmoga árvvolašvuoda

Saturday, 07 July 2007 18:21 Sámi Radio lea dál duogážassii fuotnumin, njeadimin ja soardimin sámi álbmoga ja sámi servodaga go ovttatláhkai oidnet áššiin aivve heajos beliid. Eat mii oaivvil ...

Årlig fest i Funäsdalen

Nu har Lopme Naestie, Funäsdalens samiska, fest- och kulturdagar hållits för tredje gången. Och evenemanget har kommit för att stanna. Hela byn påminns om att det är festdagar. Redan när man kör ...

Jämställdhetskonferens lika med kvinnokonferens?

Jämställdhet får kanske oss att tänka på feministkampen, kvinnliga truckförare och bränna BH:ar, men det var inte precis det som diskuterades i Oslo på Sápmis första nordiska ...

Svar till Lilian Mikaelsson

Monday, 28 May 2007 14:16 Det var en dyster läsning – men jag kan, ärligt talat, inte riktig förstå vad du menar? Samernas nationaldag har firats på Skansen sedan 2003. Det hela började med en ...

Svar till Bengt Sevä

Monday, 28 May 2007 14:06 Vad roligt det ändå är att få visa högborgerligheten, den samiska adeln, hur önskvärd deras ensamrätt verkligen är i det samiska samhället. För mig är samebysystemet ett ...

Kamprads gruvinvesteringar i Sameland

Monday, 28 May 2007 14:03 Läste en artikel i Smålandsposten den 20 april, att sametingets ordförande Ulla Barruk-Sunna tackade Ingvar Kamprad för IKEA butiken som han öppnade i Haparanda. ...

Diktatoriskt kulturråd

Monday, 28 May 2007 13:48 Befria Samefolket från den tvångströja ett språkokunnigt kulturråd försatt den i. 25-procentsregeln gynnar bara ett fåtal medan andra läsare övervägare lämna tidningen. ...

Aporna och Skansen

Monday, 28 May 2007 13:47 Skansen firade årets nationaldag utan officiell samisk medverkan. Flaggan är en ny samisk symbol som används i ett Sapmi som går över de nordiska nationsgränserna. ...

Násstie och björnen

Idag lyser solen, och på fjället finns det en viss renkalv som heter Násstie. Vädret är vackert och renkalven hoppar och skuttar. Vad blir det nu för slags väder? Renkalvens mor är en vajja och ...

EU och fjälljakten – Snacka om ett ”Fjollträskperspektiv”

Thursday, 26 April 2007 16:21 Det blir att mer uppenbart att reformen om den fria småviltsjakten som Sveriges riksdag antog 1993 har ett inbyggt systemfel. Regeringen beslut att tvärhastigt göra ...

Svar till ”Söderbönan”

Thursday, 26 April 2007 16:20 Jag må då säga att en mer felriktad och lögnaktigare artikel än den som ”Söderbönan” hade i förra numret av Samefolket får man nog leta efter. I sin text ”Judas i ...

Jakt- och fiskesamerna samepolitiska agenda

Thursday, 26 April 2007 16:19 Sametingsledamoten Bengt Sevä anser att Jakt- och fiskesamerna är emot alla befintliga samiska rättigheter. Han kritiserar också partiet för att varken ha sans eller ...

Jakten i fjällområdet

Thursday, 26 April 2007 16:17 Göran Lundvall reagerar starkt över vad han anser vara ett oärligt agerande från Jägareförbundet och angreppen från diverse sammanslutningar mot samebyarna. Han ...

Dags för ett vägval

Thursday, 29 March 2007 13:41 ”Var finns kraften att göra grundläggande förändringar av same- och rennäringspolitiken?” Den frågan ställer juristen Jörgen Bohlin som tycker det är hög tid för ...

Tanken är inte att diskriminera

Thursday, 29 March 2007 13:54 Svar av Lars Anders Baer apropå insändare om åldersdiskriminering av äldre samer när det gäller studier i samiska. Sametinget har ett ansvara för att leda det ...

”Vi känner oss inte så gamla”

Thursday, 29 March 2007 13:45 Anna-Greta Carlsson vill inte bli undantagen på grund av sin ålder. Hon undrar om inte språknämnden kan se pensionärerna som en kunskapsbank istället för att neka ...

Större balans efterlyses

Thursday, 29 March 2007 13:44 Med anledning av årets katastrofår aktualiseras frågan om en ratificering av ILO nr 169 ytterligare. Det anser Rose-Marie Westerlund som tycker att renskötselns ...

Diskriminering av äldre samer

Thursday, 29 March 2007 13:42 Ska äldre samer nekas studier i samiska på grund av ålder? Det undrar Sonia Larsson med anledning av att endast personer mellan 20 – 64 år beviljas bidrag för ...

Judas i Sametinget

Thursday, 01 March 2007 14:45 Cecilia Persson är bestört över att Justitiekanslern gjort en kovändning när det gäller Sveriges ratificering av ILO nr 169 efter att Jakt- och fiskesamerna varit i ...

Dearvvuoat Sámieatnamis

Thursday, 01 March 2007 14:44 Áillohačča (Nils-Aslak Valekapää) vuosttas girjji namma lea “Terveisiä Lapista” – Dearvvuođat Sámieatnamis. Son čálii suomagillii dan dihte go ...

Hälsningar från Sameland

Thursday, 01 March 2007 14:51 Áillohaš (Nils-Aslak Valkeapääs) kallade sin första bok “Terveisiä Lapista” – Hälsningar från Sameland. Han skrev den på finska för att han ville ...

”Är det så här vi ska värna om kulturen?”

Wednesday, 28 February 2007 08:36 Jakt- och fiskesamernas Ulf Nårsa, ledamot i sametingets kulturråd, är kritisk mot kulturrådets bidragsgivning för 2007 och anser att man i alldeles för stor ...