Samefolket 2006

Goda fäder och mödrar

Thursday, 01 March 2007 14:50 En gång träffade jag en gammal man på sitt fjäll, det var solsken och vackert väder, när han plötsligt sa till mig: ”Vi är lyckliga nu som får leva i det fördolda.” ...

Samerna ett urfolk i Sverige

Sunday, 10 December 2006 17:51 Samiska rättsfrågor är i fokus i FN, men var finns de i Sverige? Juristen Jörgen Bohlin anser inte att Sverige lever upp till den folkrättsliga standarden, sett med ...

Hjärtat av samernas liv, rennäringen

Sunday, 10 December 2006 17:49 Vi som inte bor i rennäringsområdet måste visa sympati för våra systrar och bröder och ta del i debatten om rennäringen. Det anser Mauri Eira som forskar om ...

Rennäringen idag har ingen framtid

Sunday, 10 December 2006 17:48 För få av Sveriges samer arbetar med renskötsel. Den är alldeles för olönsam och lever på subventioner och naturvården är ett stort problem. Lösningen är att övergå ...

Det goda exemplet

Sunday, 10 December 2006 17:45 Översättning av Henrik Barruks betraktelse “Det goga exemplet”. Orginaltexten är på umesamiska. Varje dag kan vi se hur det är oroligt och svårigheter ...

Kräv rätten till lappskattelanden

Tuesday, 31 October 2006 09:46 Det är viktigt att samerna själva hävdar återvinning av sina förfäders egendom, lappskattelanden. Det anser pressekreterarna i Lappskattelandsrörelsen, Sten ...

Inget bemötande av regeringen

Tuesday, 31 October 2006 09:41 I Samefolket nr 3 i år framförde jag kritik bestående av skamlighet när det gäller regeringens hantering av ILO nr 169 genom minister Ann-Christine Nykvist. När det ...

Cyniskt, Göran Hägglund

Tuesday, 31 October 2006 09:37 Rose-Marie Westerlund tycker det är förvånansvärt att regeringens partiledare gör samerna till slagträn i den politiska debatten. Här kritiserar hon Kd:s ...

Övergrepp av norska staten mot samerna

Tuesday, 31 October 2006 09:35 Vi kräver att staterna tar sitt förnuft till fånga och ansvar, och i synnerhet Norge erkänner vår rätt till markerna och ser till att vi får en lösning på ...

”Partiet SAMERNA ställer upp i kampen för rättvisa och demokrati!!”

Saturday, 23 September 2006 18:41 Anders Kråik, ordförande för partiet Samerna, anser att Ulf Nårsa, ledamot i Jakt- och fiskesamerna, sprider påstående genom hörsägen och andrahandsuppgifter i ...

Vem ställer sig i spetsen för samisk folkresning?

Saturday, 23 September 2006 18:39 För tio år sedan bad dåvarande sameministern samerna om ursäkt för tidigare oförrätter. Och sen då? Ja, ett antal utredningar har vi sett, men vad mer? Det ...

”Ovidkommande kritik mot min självbiografi”

Saturday, 23 September 2006 18:37 Folke Grubbströms bok ”Färdas som en människa” har vållat en del debatt i Samefolket. Nu bemöter skribenten själv den kritik han fått från Göran Lundvall. Förre ...

Skogsbrand utanför Harads kan brinna hela vintern

Saturday, 23 September 2006 18:59 Översättning av Nils Henriks Sikkus artikel. Orginaltexten är på nordsamiska. Skogsbranden tog sin början den 11 augusti har brunnit oavbrutet i veckor. ...

Språk och bekräftelse

Översättning av Henrik Barruks betraktelse “en umesamisk röst”. Orginaltexten är på umesamiska. En gång kom en man till mig och sa: ”Fortsätt att undervisa barnen i det samiska ...

FASCISTISKT TÄNKANDE, LUNDVALL

Saturday, 26 August 2006 12:40 Svar på Görans Lundvalls insändare i Samefolket nr 6-7-2006 Vi vill börja med att uttrycka vår respekt för Folke Grubbström, fd lapptillsyningsman i Lappland ...

ANNA-SARA – Den samiska arvssynden

Saturday, 26 August 2006 12:37 Det har talats mycket om jämställdhet i det samiska samhället på sista tiden. Många verkar tycka att det samiska samhället redan är jämställt och att hela debatten ...

Anna-Greta Fahlgren Rensfeldt – ORÄTTVISA FELAKTIGHETER

Saturday, 26 August 2006 12:34 Med anledning av senaste Samefolkets artikel om Same Ätnams landsmöte i Arvidsjaur känner jag mig föranledd att bemöta vissa påståenden, skriver Anna-Greta Fahlgren ...

Ulf Nårsa – Slut upp i kampen för rättvisa

Saturday, 26 August 2006 12:31 Hyckleri och maktmissbruk. Det kallar Ulf Nårsa, sametingsledamot för jakt- och fiskesamerna, de styrande partiernas sametingspolitik, och manar till att folk ska ...

Niklas Labba – renköttsmarknaden

Wednesday, 12 July 2006 11:23 Boazodollu lea ealáhus gos boazobiergu lea ruđalaččat stuorimus márkanastingálvu. Biergovuovdin lea rievdan daid maŋemus 20 jagiin. Ovdal ledje lávževerdde ja unnit ...

Göran Lundvall – Förnedrande förmynderi

Wednesday, 12 July 2006 11:19 Boken avslöjar ett förlegat, patriarkaliskt tänkande hos författaren, anser Göran Lundvall som är kritisk till sakframställningen i Folke Grubbströms självbiografi ...

Lars Thomasson – Svar till Lars Anders Baer

Thursday, 29 June 2006 14:08 Tack Lars Anders för din reaktion! Jag har flera gånger uppskattat din dynamiska framtoning i de samepolitiska frågorna och att du varit lyhörd för debatt kring ...

Birgit Larsson Auna – Att våga rannsaka sig

Thursday, 29 June 2006 14:05 Vad hände med SVT:s satsning på minoriteter, undrar Birgit Larsson Auna som anser att de svenska medierna ska lyfta fram sanningen om samernas historia på samma sätt ...

Lars-Anders Baer – Samarbete, men inte till vilket pris som helst

Wednesday, 26 April 2006 10:32 Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer svarar på Lars Thomassons kritik om att sametinget föresatt sig i ett demokratiskt dilemma. I en insändare i ...

GöranLundvall – Jakten i renskötselområdet

Wednesday, 26 April 2006 10:28 Lös in samernas jakträtt, det har röster inom LRF och Svenska Jägareförbundet föreslagit i samband med jakt- och fiskerättsutredningen. Att göra det är inte en ...

Jörgen Bohlin – Blir år 2006 samernas år?

Wednesday, 26 April 2006 10:24 Ser man till rubrikerna kan samernas framtid se ljus ut, men tittar man bakom dem blir bilden en annan, skriver juristen Jörgen Bohlin. Än har regeringen inte någon ...

GöranLundvall – Jakten i renskötselområdet

Wednesday, 26 April 2006 10:28 Lös in samernas jakträtt, det har röster inom LRF och Svenska Jägareförbundet föreslagit i samband med jakt- och fiskerättsutredningen. Att göra det är inte en ...

Jörgen Bohlin – Blir år 2006 samernas år?

Wednesday, 26 April 2006 10:24 Ser man till rubrikerna kan samernas framtid se ljus ut, men tittar man bakom dem blir bilden en annan, skriver juristen Jörgen Bohlin. Än har regeringen inte någon ...

Lennart Lundmark – Buskpropaganda om utmark

Tuesday, 18 April 2006 12:18 Vid seminariet under Sametinget i Sorsele vädrades än en gång konspirationsteorierna om att det är något skumt med begreppet ”utmark” i renbeteslagen. Någon tvekan om ...

Sigrid Stångberg – Äntligen är urminneshävd erkänt i Västerbotten

Tuesday, 18 April 2006 12:14 Jag är ursame i Vapstens lappby och har tagit del av domen i Nordmalingsmålet och konstaterar att äntligen är Urminneshävdsbegreppet erkänt också i Västerbotten län, ...

Bengt Sevä: Ett ökat samiskt inflytande?

Friday, 03 March 2006 12:41 Den 20 februari lämnade regeringen propositionen Ett ökat samiskt inflytande till riksdagen. Förslaget att länsstyrelsen sja kunna tvinga koncessionsinnehavarna att ta ...

Sten Söderhagen & Henning Rankvist: Maktmissbruk trots folkrätten

Friday, 03 March 2006 12:33 Att staten inte lämnar igen de gamla lappskattelanden är ett folkrättsbrott. Det skriver Sten Söderhagen och Henning Rankvist, pressekreterare i den nyligt bildade ...

Jörgen Bohlin – Guldriket

Monday, 13 February 2006 08:31 Stigande malmpriser och vikande sysselsättning i inlandet skapar underlag för det nya lyckoriket – Guldriket! Förväntningarna är högt uppskruvade. Utrymmet för ...

Leif Isak E. Nilut: Bäst utan boll?

Thursday, 26 January 2006 14:43 I november förra året spelade samelandslaget på Nordcypern, vilket skapade debatt. Var det rätt av det samiska fotbollsförbundet att resa till ett FN-sanktionerat ...

Stig Arne Somby: Sápmi i kamp utenfor fotballbanen

Thursday, 26 January 2006 14:31 I Samefolket nummer ett 2006, svarar Leif Isak Nilut på kritik som riktats mot det samiska fotbollsförbundet efter resan till Nordcypern förra året. Här är Stig ...

Jörgen Bohlin: I väntan på handling

Thursday, 26 January 2006 14:20 Svensk samepolitik de senaste 100 åren är de många utredningarnas politik. Det är nu hög tid att ändra den politiska hållningen om Sverige ska vara en rättsstat. ...