Samefolket 2005

Lars Thomasson: Sametinget – ett dilemma för både staten och samerna själva?

Tuesday, 13 December 2005 11:31 2005-11-27 Sametinget är enligt 1992 års riksdagsbeslut en folkvald förvaltningsmyndighet under regeringen. Men samerna fick betala dyrt för sametinget, eftersom ...

Anders Kråik: Samernas politik ligger fast

Tuesday, 13 December 2005 11:29 2005-11-27 Partiet Samerna har i sametinget bildat en samverkansallians med Min Geaidnu, Samelandspartiet och Skogsamerna. Partiets politik ligger dock fast, ...

Svar till Marita Granströms insändare i Samefolket nr 8/2005

Tuesday, 13 December 2005 11:26 2005-11-27 Marita Granström börjar sin insändare med att Laila Svonni inte är same och inte medlem i Västernorrlands sameförening. (Det sistnämnda vet hon). ...