Öppna gränsen för renskötarfamiljer!

I den här insändaren vill jag rikta min åsikt till politikerna i Sverige.

Enstaka renskötare kommer igenom Finska gränsen så att de kan titta till deras renar och ofta är det den vuxna mannen i familjen som får komma igenom men det räcker inte med att bara de kommer igenom. Jag tycker att man ska öppna den Finska gränsen för hela familjen.

För det första så inom renskötseln kan inte en person ta hand om alla familjens renar. Det är ett familjeföretag där alla behövs.

Det kanske finns några ungdomar i familjen som håller på att lära sig renskötseln men kan inte komma till renarna på grund av att gränserna är stängda. Unga renskötare måste lära sig det mesta redan som barn, alltså platser där renarna är, lära känna igen olika märken och lära sig tåla vädret oavsett när man är hos renarna. I detta scenariot är det omöjligt.

För många är det viktigt att vara hos sina renar och vill vara med dom så mycket som möjligt. De vill kunna ta hand om sina renar, vaka över dem och leda dem till nästa plats dit renarna bör vara.

De flesta säger att spridningen ökar av covid-19 om man släppte fler människor genom gränsen och den globala pandemin skulle förvärras. Det enda vi önskar är att åka med bilen till en viss plats och därifrån åka till skogs, till renarna.  Alltså finns det ingen risk att smitta någon annan på färden.

Jag tycker att Sveriges regering och folkhälsomyndigheten måste tänka på det här och göra en överenskommelse med Finska regeringen och lösa detta problem. Just vid dessa tider är det viktigt att renskötarfamiljerna får komma till sina renar utan att behöva åka ett flertal timmar på svensk sida genom svåra terränger i skogen och blåsiga fjäll. Något måste sveriges regering för att underlätta för renskötarfamiljerna.

Nilsa Aleksander Persson Nutti, åk 7, Karesuando skola