Lite är sig likt efter ett liv i renskötseln

I stort sett allt har förändrats under de år som gått sedan Lennart Jonsson valde bort ett liv med schemalagd arbetstid och fast månadsinkomst för att istället leva som renskötare i Maskaure sameby. 

– Jag otrivdes och for hem, och sedan blev det renarna för mig. Renskötseln var sedan min huvudsakliga sysselsättning fram tills den dag skattemyndigheten inte godkände min redovisning. Då fick jag slakta ut hjorden. 

Han betecknar skogsbruket som den enskilt största faktorn som påverkat renskötseln under hans liv och han minns tydligt hormoslyrbesprutningen.

Under ett långt liv i renskötseln har Lennart Jonsson upplevt många förändringar och skapat många minnen.

– Jag var själv med och jobbade med det, man behövde ju pengar. Då det blåste blev man duschad av hormoslyr från jobbarkompisarnas sprutor, och vi tog kaffevattnet i samma källa som vi sköljde arbetsredskapen. Sedan började flygbesprutning istället, och då plockade vi hjortron i de besprutade områdena. Man visste ingenting, och man borde ju ha varit död egentligen, säger han.

TEXT MARIANNE HOFMAN FOTO PEDER LUNDKVIST

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi ser fram emot att kunna erbjuda alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning, från och med den 1 juli 2020.
Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör