Leif Isak E. Nilut: Bäst utan boll?

Thursday, 26 January 2006 14:43

I november förra året spelade samelandslaget på Nordcypern, vilket skapade debatt. Var det rätt av det samiska fotbollsförbundet att resa till ett FN-sanktionerat område? Stig Arne Somby från Sámeálbmot Bellodat i Norge anser att fotbollsförbundet skadat samernas anseende i omvärlden genom sitt agerande. Här svarar SSL: s president Leif Isak E. Nilut på kritiken.

Med detta vill Sámi Spábbačiekčanlihttu/Samisk Fotbollförbund, SSL via underteckand kommentera Stig Arne Sombys läsarbrev, nu som stormen i ett vattenglas har lagt sig.

Att SAS väljer att använda stora ord som att vi skadat hela Sápmis anseende och försvagat samernas position i EU- och FN systemet, det får stå för honom. Nog kan jag vara naiv, men så naiv som det ges utryck för i nämnda läsarinlägg är jag inte.

Sametingets stöd

Jag har följande upplysningar att komma med: Norska sametinget stöttar det arbete SSL gör genom att ge stöd till SSL. SSL skrev ett brev till sametinget den 12/5 2005 där vi bad om hjälp med de politiska och diplomatiska aspekterna angående våra planer på att resa till Nord-Cypern.

Sametinget å sin sida ställde inga kritiska frågor om detta, utan tvärt om bad man Utrikesdepartementet att utvärdera stödet till SSL: s resa. I tillägg gav sametingsrådet projektstöd till resan. Detta var efter mina bedömningar så klara signaler från Sametinget att SSL bestämde att genomföra turen som planlagt.

Ensidig fokus

SSL var också i kontakt med ledaren i Samiskt parlamentarisk råd, Pekka Aikio angående de här frågorna. Att SAS så väljer att fokusera ensidigt på detta har väl att göra med att man inte tar hänsyn till folket på Nord-Cypern. I SAS läsarinlägg skiner det tydligt igenom att han inte ser på ön Cyperns problematik genom FN:s ögon.

Tar ingen notis

Jag tror väl knappast att turkarna visste något om denna turnering. Men det är däremot tydligt att den grekiska delen gjorde det. Varför var den grekiska delen av ön, alltså Sydcypern, emot sammanslagningen som i regi av FN genomfördes under förra våren. Stig Arne? Att säga att Sápmi är/blir utnyttjat för politisk propaganda av turkarna är väl att skjuta väl högt över mål, för att använda fotbollstermer.

Fredligt folk

Nej, Stig Arne, tvärtemot visar detta bara att samerna är ett fredligt folk från höga nord. SSL är stolt över att visa världen att samerna är ett urfolk, som har ett eget språk och kultur. När det gäller Turkiet ansökan till EU, ja då handlar det bland annat om mänskliga rättigheter, där Nord-Cypern är en del av problemställningen.

Skulle SSL stänga ögonen, inte ha rest och låtsas som om det här problemet inte existerar, ja det hade varit klumpigt det, som SAS skälv utrycker det. Detta var en ”genvisit” från SSL sida. Som många vet spelade vi mot Nord-Cypern på Alfheim i Tromsö i juli 2004.

Normal etikett

Att SSL blev inbjudna till en mottagning hos såväl presidenten, statsministern, utrikesministern som sportsministern är att följa vanlig etikett. Dessa samtal var inte av politisk karaktär, de handlade om idrott generellt och fotboll i synnerhet.

I stadgarna till både NF-Board och SSL heter det att vi inte befattar oss med politik, vårt syfte är att främja fotbollen och genom den möta andra folkgrupper, att var i världen det än må vara spela fotbollskamper och på det sättet få nya vänner. Och detta helt oavsett religion, kultur och politiska skillnader.

Tar inte ställning

SSL tar inte ställning till Cypernproblemet, bara så att det är sagt en gång för alla.
Till slut vill jag säga att genom SSL har jag haft glädjen att se mycket stor fotboll, såväl genom Same-cupen som Samelandslaget, både för kvinnor och för män.

Det gläder mitt hjärta att vårt arbete stimulerar unga fotbollspelare att satsa på en fotbollskarriär, att spela med samelandslaget kan vara ett språngbräde på så sätt, detta har vi sett flera exempel på.

HEJA SÁPMI!

Leif Isak E. Nilut
President Samiska fotbollsförbundet