Kjöllers pekfingrar visar på en förmyndarattityd

SSR:s tidigare förbundsjurist Jörgen Bohlin menar att Hanne Kjöllers texter om samebyar och renskötselrätten på Dagens Nyheters ledarsida visar på en föråldrad attityd och en felaktig syn på renskötselrätten som ett privilegium.

Hanne Kjöller skriver i sin kolumn i DN den 19/10 om de två yrken man måste födas till, varav det ena är renskötare. Hanne Kjöller anger ett antal situationer där detta leder till inte önskvärda resultat för vare sig samerna som folk eller samhället i övrigt. Hon lyfter på så sätt frågeställningar som är angelägna i samhällsdebatten.

HANNE KJÖLLER och andra bör begrunda uttalandet i propositionen om nomadskolan/sameskolan för ett antal år sedan, men väl så aktuellt idag: Få ting visar så klart ett folks mognad och kulturella nivå som dess förhållande till minoritetsgrupper av olika slag. (prop 1962:51 s. 48).

REFORMEN från Nomadskola till Sameskola gällde barn till renskötande samer och avsåg att höja såväl bildning som kunskap, men inte så mycket att de blev, som det befarades, ”bortklemade” och lockades lämna renskötseln!  

KULTURKAMPEN och rättskampen är sammanflätade med Alta som det tydligaste exemplet och Gállok som ett aktuellt med kulturarbetare och renskötare tillsammans på barrikaderna för den samiska övergripande gemensamma kampen som folk. Hanne Kjöllers pekfingrar visar tillbaka på henne själv och gångna tiders förmyndarattityd.

RENSKÖTSELRÄTTEN, det vill säga rätten att ”begagna land och vatten till underhåll för sig och sina renar” är inget ”privilegium”. Den är en gedigen svensk civilrättslig rätt förvärvad genom generationer av renskötare och vilar på grunden urminnes hävd.

VI ÄR I ett paradigmskifte särskilt markerat rättsligt av svenska domstolar genom flera domar i HD. Det har ännu inte trängt igenom och påverkat lagstiftning och politiskt. Det senare framgår av Hanne Kjöllers text som visar på en gången tids syn på renskötseln och den samiska rätten till land och vatten och grunden för samerna som folk. 

JAG VÄLKOMNAR en fortsatt konstruktiv debatt med kunskap och information. Den har saknats inte bara av samerna som urfolk i Sverige. 

Jörgen Bohlin

Tidigare förbundsjurist hos Samernas Riksförbund