FASCISTISKT TÄNKANDE, LUNDVALL

Saturday, 26 August 2006 12:40

Svar på Görans Lundvalls
insändare i Samefolket nr 6-7-2006

Vi vill börja med att uttrycka vår respekt för Folke Grubbström, fd lapptillsyningsman i Lappland Västerbotten. Hans bok ”Färdas som en människa” är en mycket lågmäld och vacker bok, en ren naturupplevelse, med en mycket försiktig antydan i slutet till kritik gentemot arbetsgivaren.

Vi är inte glada åt alla uppdrag han utförde i sitt ämbete, ex nedbränning av vårat kulturarv i form av gamla jakt och fiske kojor i fjällen. Men vi vet att Grubbström var en mycket plikttrogen man, och han utförde endast sin arbetsgivares order. En av hans chefer på länsstyrelsen hette Göran Lundvall, än i denna dag ett namn med bitter eftersmak bland det bofasta fjällfolket i Västerbottens fjällen!

Vi noterar dock med tillfredsställelse att Lundvalls samvete när det gäller hans utförda arbete här uppe bland oss inte är helt oberört, annars hade han aldrig tagit så illa vid sig av en bok skriven av en fd underordnad, att han behövt kommentera skriften och dess författare i sådana ordalag som han gör i Samefolket nr 6-7/2006.

Lundvall beskyller Grubbström för ett förlegat, patriarkaliskt tänkande.

Vi anser att Göran Lundvall under sin tjänstgöring, och med denna artikel, avslöjar ett odemokratiskt och fascistiskt tänkande, utan något som helst hänsynstagande till lag, författning eller människor! Kanske var även han bara plikttrogen och utförde ett uppdrag åt sin arbetsgivare Staten, men det innebar återkommande kränkningar av människor som levde/lever ovan odlingsgränsen, ursprungssamer utanför rennäringen. I Göran Lundvalls, och statens ögon har vi inget värde, har vi förstått. Det har Lundvall lärt oss med stor tydlighet

Äganderätten är starkare än rennäringens bruksrätt, och äganderätten är grundlags skyddad, men det var ingenting som hindrade Lundvall i hans arbete att stärka invandrade renägares intressen på ursprungssamers bekostnad.

Det ingår ingen älgjakt i renskötselrätten, och urminneshävd gäller inte ”inom rå och rör” ovan odlingsgränsen, liksom annanstans i Sverige. Dessutom kan de nordsamer som med Lundvalls hjälp i början på 70-talet tog över Vapstens lappby aldrig någonsin enligt lag, hävda någon urminneshävd på de marker i Västerbotten som de i dag använder sig av. Vi anser att dubbelregistreringen, som verkligen inte är logisk, är ett verk i samarbete mellan svenska jägarförbundet och Svenska staten. Den finns endast i Västerbotten. Och i Norrbotten har Talma sameby förlorat striden om att förfoga över hela älgtilldelningen på Statens mark ovan odlingsgränsen, och halva tilldelningen på privat mark, vilket samebyarna i Västerbotten gör. Detta är en mycket klar fingervisning om vilken älgjakträtt renägarna och samebyarna egentligen har.

Menar Lundvall att Svensk lag och författning skiljer sig åt beroende på var i Sverige man bor?

Öppenhet och ärlighet kan vi nog med rätta tilldela Folke Grubbström. Det fällde honom slutligen på hans post som lapptillsyningsman i Västerbotten, då det är en dygd som inte kan anses meriterande bland tjänstemännen på länsstyrelsen i Västerbotten.

Göran Lundvall borde lyssna mer till sitt samvete som han tydligen ändå har! Och inte kräva öppenhet och ärlighet av andra människor, så länge han verkar ha så svårt att stå för det själv.

Han borde lära av Folke Grubbström och läsa sin bibel mer ingående.
Bofasta samer ovan odlingsgränsen i Västerbotten
Karl-Göran Hansson, Henriksfjäll
Monika Rickefors Henriksfjäll
Roland Ludvigsson Hemavan
Henry Ludvigsson Mosekälla
Marianne Johansson Mosekälla
Christer Johansson, Mosekälla

Last Updated on Saturday, 26 August 2006 12:42