Att utfodra eller inte utfodra?

När allt mer naturbete försvinner och klimatförändringar försvårar för renen att komma åt det som finns kvar på marken, tar många renskötare till utfodring. Men att utfodra eller inte är en pågående debatt inom renskötseln, liksom frågan om hur systemet för ersättning ska se ut. Samefolket belyser i flera artiklar utfodringen ur olika perspektiv.

Förstörs markerna av utfodring? Förändrar utfodringen renarnas beteende? Och hur ska renskötsel ersättas när klimatförändringen innebär katastrofår efter katastrofår?
FOTO TOR L. TUORDA

TEXT  LARS-OLA MARAKATT

Vill du läsa hela artikeln?

Beställ din tidning genom knappen nedan. Vi ser fram emot att kunna erbjuda alla våra prenumeranter både en tryckt och digital tidning, från och med den 1 juli 2020.