Rörligt

Karolina Sevä
Lena Viltok
Lise Tapio Pittja
Katy Unga
Katarina Spik Skum
Sneak Peak med alla alla fem slöjdare inför Biktalit
Förberedelser inför vernissagen av Biktalit på Ájtte. Både tempot och humöret skruvas upp!
Versnissage på Ájtte.