Debatt

Styrelsen agerar märkligt kring konsultationsordningen

Paritet Álbmuts företrädare i Sametinget, Lars-Paul Kroik, kommenterar turerna kring Kulturdepartementets förslag på Sametingets konsultationsordning – en process som nu har stannat upp.

Vilken skuld har samer själva och särskilt Sametingets styrelse i att konsultationsordningen nu har gått i stå och att vi sannolikt har flera etableringar av gruvor och vindsnurror att vänta – på samiskt område?

Under förra mandatperioden började Kulturdepartementet att skissa på ett förslag på en konsultationsordning för Sametinget i frågor av särskild betydelse för samer. Den skulle ge samer bättre möjligheter att påverka och ge sin syn på frågor kring till exempel gruvetableringar och vindkraftparker i Sápmi.

Med förslaget till konsultation följde projektpengar på 4 miljoner kronor som skulle betalas ut till Sametinget när propositionen om konsultationsordningen lades fram till Riksdagen innan den stängde för säsongen 2018.

I SAMETINGETS remissvar från den 28 november 2017 går att läsa att Sametinget avstyrker promemorians förslag till lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Sametingets styrelse vill helt enkelt inte ha någon form av lagstadgad konsultationsordning för det samiska folket. I ett förtydligande till tidigare remissvar – daterat den 8 december 2017 – skriver Sametinget att man ändrat sig och är nu positiv till en lagstadgad konsultationsordning.

I sanning ett snabbt byte av åsikt. Har konsultationsförslagets projektpengar på 4 miljoner kr påverkat styrelsen så att den har ändrat sig?

Nu inriktar sig Sametingets majoritet på att kräva att även Sametinget ska ha rätt att begära konsultation. En annan fråga som det varit diskussioner kring är att konsultationsförslaget inte är i paritet med internationell ursprungsfolks rätt. Man syftar på principen ”Free Prior and Informed Consent” (FPIC), fritt informerat förhandssamtycke.  Och att detta skulle vara jämförbart med vetorätt. Den här frågan har diskuterats i många länder världen över på grund av att man varit osäker på innebörden av FPIC. Men ingenstans har det framkommit att det är en vetorätt.

I GENOMFÖRDA SAMRÅD med Kulturdepartementet om konsultationsordningen fanns det samiska organisationer som var emot förslaget – dra tillbaka, gör om gör rätt – på vilket sätt man ska göra om och göra rätt framkommer inte.

Nu ska man inte lasta sametingets styrelse för hela misslyckandet med konsultationsordningen. Det finns starka krafter i Regeringen och i övrig omgivning som överhuvudtaget inte vill ge samer mera inflytande över frågor som rör dem

Men styrelsens märkliga agerande i frågan gör ju Regeringen knappast mer benägen – snarare mindre – att tillmötesgå samiska krav på ökat inflytande över frågor som berör dem.

/Lars-Paul Kroik

Burgfjäll

Replik till Skansen

Saturday, 07 July 2007 18:25 Informatören som satts att svara på min insändare om national-dagsfirande på Skansen, säger sig inte förstå vad jag menar. Kan-ske är det bekvämast så? Annars så har ...

När språket agades bort

Saturday, 07 July 2007 18:23 Språkdebatten är mer aktuell än någonsin och Sven Hermansson ger sig in i debatten. Han uppmärksammar den kränkande behandling han utsattes för som barn när, enligt ...

Sámi Radio njeaidimin sámi álbmoga árvvolašvuoda

Saturday, 07 July 2007 18:21 Sámi Radio lea dál duogážassii fuotnumin, njeadimin ja soardimin sámi álbmoga ja sámi servodaga go ovttatláhkai oidnet áššiin aivve heajos beliid. Eat mii oaivvil ...

Svar till Lilian Mikaelsson

Monday, 28 May 2007 14:16 Det var en dyster läsning – men jag kan, ärligt talat, inte riktig förstå vad du menar? Samernas nationaldag har firats på Skansen sedan 2003. Det hela började med en ...

Svar till Bengt Sevä

Monday, 28 May 2007 14:06 Vad roligt det ändå är att få visa högborgerligheten, den samiska adeln, hur önskvärd deras ensamrätt verkligen är i det samiska samhället. För mig är samebysystemet ett ...

Kamprads gruvinvesteringar i Sameland

Monday, 28 May 2007 14:03 Läste en artikel i Smålandsposten den 20 april, att sametingets ordförande Ulla Barruk-Sunna tackade Ingvar Kamprad för IKEA butiken som han öppnade i Haparanda. ...

Diktatoriskt kulturråd

Monday, 28 May 2007 13:48 Befria Samefolket från den tvångströja ett språkokunnigt kulturråd försatt den i. 25-procentsregeln gynnar bara ett fåtal medan andra läsare övervägare lämna tidningen. ...

Aporna och Skansen

Monday, 28 May 2007 13:47 Skansen firade årets nationaldag utan officiell samisk medverkan. Flaggan är en ny samisk symbol som används i ett Sapmi som går över de nordiska nationsgränserna. ...

EU och fjälljakten – Snacka om ett ”Fjollträskperspektiv”

Thursday, 26 April 2007 16:21 Det blir att mer uppenbart att reformen om den fria småviltsjakten som Sveriges riksdag antog 1993 har ett inbyggt systemfel. Regeringen beslut att tvärhastigt göra ...