Debatt

Inlemma Luleälven i miljölagstiftningen

Grön, förnyelsebar och miljövänlig el. De vackra omskrivningarna är många om den el som vattenkraften producerar i Luleälven. Men hur är verkligheten i den älv som staten äger från källflödena i Jokkmokks fjäll ned till havet och som i 100 års tid har exploaterats fullständigt hämningslöst av statligt ägda Vattenfall? Verkligheten är inte de vackra ordens verklighet. Älven är död. Exploaterad utan tillstymmelse av hänsyn till miljön. Miltals av torrlagda forsar där den levande älven förvandlats till veritabla stenöknar. Ekosystem som är fullständigt förödda och utslagna. Öringsbestånd som är utrotade. Den storvuxna Luleälvs-laxen som lekte i hundratusental i älven, produceras nu i Vattenfalls fiskodling och kan inte längre gå upp och leka i den döda älven. Luleälven är kanske den största miljökatastrofen som människan skapat i vårt land. Och det hyllas som producent av miljövänlig el.
MEN ÄR DÅ Luleälven bortom all räddning?
Just nu förbereds en lagstiftning bland annat kopplad till Vattendirektivet från EU. Myndigheterna HAV och Energimyndigheten har även skrivit en Nationell Strategi för vattenkraften. Myndigheternas skrivning uppfyller alla de krav som statliga Vattenfall har i sin strategi för att möta och mota vattendirektivets miljökrav.
JOKKMOKKS KOMMUNS och lokalbefolkningens synpunkter för att förbättra miljön i den nu totalskadade älven har dock fullständigt negligerats av riksdag, regering, ministrar, myndigheter och Vattenfall. En ohelig allians där Vattenfall och den storskaliga vattenkraftens åsikter hela tiden har företräde och Jokkmokk får inte vara med i den kamratklubben. Men vi får hantera miljökatastrofen.
Så vad kommer vi att få lämna över till våra barn och barnbarn? En för all framtid död och förödd Luleälv.
Eller vågar vår riksdag och regering ha en annan åsikt än statliga Vattenfall och de av den storskaliga vattenkraften styrda myndigheterna?
Till hösten vill vi ha lagstiftarens besked att Luleälven ska inlemmas i svensk och europeisk miljölagstiftning.

Karin Vannar, ordf. Samernas Väl, Jon Olof Utsi, Vaisa Sameförening, Viktor Segerström, ordf. Vänsterpartiet Jokkmokk, Henrik Blind, ordf. Miljöpartiet i Jokkmokk, Jonas Wiandt, ordf. Liberalerna Jokkmokk, Lars Lindström, ordf. Porsi Byalag, Birgit Hagsten, ordf. Padjerims Byalag, Örjan Kraft, ordf. Vuollerimbygdens ekonomiska förening, Kerstin Hellgren Tobiasson, ordf. Vuollerims hembygdsförening, Leif Jakobsson, ordf. VIVA, Visioner i Vuollerimbygden AB, Eva Lena Skalstad, ordf. Lapland Vuollerim Welcomes You AB, Michael Scales, ordf. Vuollerim 6000 Natur och Kultur ekonomiska föreniing, Pär Enbom, Byålderman Vaikijaur, Jerry Tjärnlund ordf. Björkholmens byalag, Asbjörn Thunborg, ordf. Moderata Ungdomsförbundet Jokkmokk, Birgit Meier Thunborg, ordf. Moderaterna Jokkmokk, Roland Boman, ordf. Framtid i Jokkmokks Kommun, Siri Lundström, ordf. Norrälvar.se, Kurt Lundström, ordf. Lule Älvdals Serviceorgan LÄS

Sámi Radio njeaidimin sámi álbmoga árvvolašvuoda

Saturday, 07 July 2007 18:21 Sámi Radio lea dál duogážassii fuotnumin, njeadimin ja soardimin sámi álbmoga ja sámi servodaga go ovttatláhkai oidnet áššiin aivve heajos beliid. Eat mii oaivvil ...

Svar till Lilian Mikaelsson

Monday, 28 May 2007 14:16 Det var en dyster läsning – men jag kan, ärligt talat, inte riktig förstå vad du menar? Samernas nationaldag har firats på Skansen sedan 2003. Det hela började med en ...

Svar till Bengt Sevä

Monday, 28 May 2007 14:06 Vad roligt det ändå är att få visa högborgerligheten, den samiska adeln, hur önskvärd deras ensamrätt verkligen är i det samiska samhället. För mig är samebysystemet ett ...

Kamprads gruvinvesteringar i Sameland

Monday, 28 May 2007 14:03 Läste en artikel i Smålandsposten den 20 april, att sametingets ordförande Ulla Barruk-Sunna tackade Ingvar Kamprad för IKEA butiken som han öppnade i Haparanda. ...

Diktatoriskt kulturråd

Monday, 28 May 2007 13:48 Befria Samefolket från den tvångströja ett språkokunnigt kulturråd försatt den i. 25-procentsregeln gynnar bara ett fåtal medan andra läsare övervägare lämna tidningen. ...

Aporna och Skansen

Monday, 28 May 2007 13:47 Skansen firade årets nationaldag utan officiell samisk medverkan. Flaggan är en ny samisk symbol som används i ett Sapmi som går över de nordiska nationsgränserna. ...

EU och fjälljakten – Snacka om ett ”Fjollträskperspektiv”

Thursday, 26 April 2007 16:21 Det blir att mer uppenbart att reformen om den fria småviltsjakten som Sveriges riksdag antog 1993 har ett inbyggt systemfel. Regeringen beslut att tvärhastigt göra ...

Svar till ”Söderbönan”

Thursday, 26 April 2007 16:20 Jag må då säga att en mer felriktad och lögnaktigare artikel än den som ”Söderbönan” hade i förra numret av Samefolket får man nog leta efter. I sin text ”Judas i ...

Jakt- och fiskesamerna samepolitiska agenda

Thursday, 26 April 2007 16:19 Sametingsledamoten Bengt Sevä anser att Jakt- och fiskesamerna är emot alla befintliga samiska rättigheter. Han kritiserar också partiet för att varken ha sans eller ...