Prenumerera

Beställ din prenumeration här!
Välj mellan helår, halvår eller en prova-på-prenumeration för endast 99 kronor (detta erbjudande kan endast utnyttjas en gång).
En helårsprenumeration kostar 420 kronor, halvår 260 kronor.
För utlandsprenumerationer tillkommer 100 kronor i portokostnad, oavsett om det gäller helårsprenumeration eller halvårsprenumeration.

Har du problem med din prenumeration eller vill adressändra? Kontakta vår KUNDTJÄNST: pren@agrenshuset.se eller tel 0660-299952.

 

 

Du kan även betala in direkt på internet på:
plusgiro 38 47 32-4
bankgiro 5446-1306
Den Norske Bank, Norge: 7877.08.12118

 

Uppge alltid fullständigt namn och adress vid internetbetalning!
Norska prenumeranter som har problem med insättningar på postgirokontot kan sätta in pengar på
Swedbank Box 358, 831 25 Östersund på kontonummer 8147-1, 43 996 322-4
IBAN: SE6780000814710439963224
SWIFT(bic): SWEDSESS