Om Samefolket

REDAKTIONEN
Åsa Lindstrand är chefredaktör och ansvarig utgivare. Hon har arbetat i över tio år på Samefolket och är stationerad i Jokkmokk, redaktionen finns i gamla elevhemmet på Samernas utbildningscentrum. Åsa är utbildad vid journalisthögskolan i Göteborg och har bland mycket annat 75 universitetspoäng i lulesamiska. Hon har bott i Jokkmokk sedan 1997, då hon blev Norrbottens-Kurirens lokalredaktör på orten. För att spegla hela vårt upptagningsområde arbetar vi med frilansar och samiska översättare. Samefolkets layout görs av Margaretha Wixner genom Ågrenshuset som trycker tidningen.

Kontaktuppgifter
Samefolket
Åsgatan 28
962 31 Jokkmokk
070-331 30 17
asa@samefolket.se


OM SAMEFOLKET

Tidningen Samefolket speglar aktuella, kulturella och politiska händelser i det samiska samhället och bland världens urfolk. Samefolket är det enda samiska magasinet för vuxna på svensk sida av Sápmi. Tidningen ges ut på svenska men har också texter på samiska, den kommer ut med sju nummer per år och har publicerats regelbundet sedan det samiska Landsmötet i Östersund 1918. Föregångaren Lapparnes egen tidning gavs ut så tidigt som 1904.
Mer om Samefolkets historia.
Enligt stadgarna ska Samefolket vara ett förbindelseorgan mellan olika samiska grupper, sprida kännedom om samiska förhållanden till samhällsorganisationer och allmänhet, vara ett diskussionsforum, införa artiklar på samiska och tjäna som utbildning och undervisning på olika nivåer. Stiftelsebildare är de två största samiska organisationerna Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Samefolket ges ut med stöd av Sametingets kulturnämnd och Statens kulturråd.
STIFTELSEBILDARE
Stiftelsebildare är Svenska Samernas Riksförbund, SSR, och Riksorganisationen Same Ätnam, RSÄ, dessa tillsätter tre respektive två representanter som utgör styrelse. Tidningen är politiskt och ekonomiskt oberoende.
LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING
På följande ställen finns möjligheten att köpa lösnummer av Samefolket:
– Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk
– Bokhandeln i Kiruna
– Tráhppie i Umeå
– Gaaltije i Östersund
STYRELSE
VICTORIA HARNESK (Svenska Samernas Riksförbund, ordförande)
Tidig sjuttiotalist som vänt hem till Porjus efter tio år i Stockholm. Uppväxt med renskötsel i Sirges sameby, diplomerad för Sápmi Experience, har mestadels arbetat i eget företag med kunskap om samer, kommunikation och som frilans. Utsågs av regeringen till ambassadör för kvinnors företagande, har läst lite Statsvetenskap vid Stockholms universitet och är utbildad projektledare. Har genomfört Venture Cup (affärsplanstävling) och pluggat copywriting. Är kreatör bakom Språkspelet – konversationskort på nordsamiska och författare till mångfaldigt prisade Smak på Sápmi. Haft många styrelseuppdrag, nu; ledamot i Ájtte fjäll- och samemuseum och sedan 2011 ordförande för Stiftelsen Samefolket.
070-223 56 10
victoria@vhjojk.se
ERIKA UNNES (Svenska Samernas Riksförbund, vice ordförande)
Projektledare för Staare 2018. Uppväxt i Kåbdalis under sjuttiotalet med rötter i Udtja sameby. Är bosatt i Stockholm. Har bred utbildningsbas: Neurolingvistisk programmering, NLP, Master Practioner med Internationellt certifikat via Inner Power Centre i Järna, skrädderi vid Stockholms Tillskärarakademi, duodje (sameslöjd) och företagande vid Samernas Utbildningscentrum, Jokkmokk. Akademiska poäng i Ekoteknik, Mitthögskolan/Mittuniversitetet, Östersund och företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet. Under nittiotalet projektledare för bland annat miljö- och hållbarhetsprojekt (Agenda 21) i några Norrbottenskommuner. Har arbetat med sömnad inom showbiz och B2B-försäljning inom mode och IT. Sedan 2009 i styrelsen för Samefolket.
070-978 73 58
erika.unnes@gmail.com
CATHARINA HANSSON (Svenska Samernas Riksförbund, sekreterare)
Mediaentreprenör och journalist född i Luleå 1966. Bor idag i Stockholm, driver Idéimperiet förlags- och produktionsbolag med utgivning av tidskrifter, böcker och digitala produktioner. Började arbeta med media redan i tonåren och har idag mer än trettio års erfarenhet från branschen. Har genom åren varit chefredaktör för ett antal tidningar, utvecklat nya tidnings- och mediakoncept inom Bonniers men även som fristående konsult. Har bland annat startat Bonnier Online (ett av de första digitala mediabolagen), startade och drev under ett antal år månadsmagasinet Leva! som senare såldes, ger idag ut bland annat Kentaur och Passion for Business. Ledamot i Samefolkets styrelse sedan 2011.
070-817 37 31
cath@ideimperiet.com
INGE FRISK (Riksorganisationen Same Ätnam, ledamot)
Har sitt ursprung hos Arjeplogs skogssamer, och i Vindelns och Göta älvdalar . Är Stockholmsbo sedan 1962, har varit med i Sameföreningen i Stockholms styrelse i olika roller sedan 2003 men har lämnat över posten till andra. Varit valberedare på Sameföreningsmandatet till SSR:s styrelse. Arbetat nästan ett yrkesliv med IT, sedan oktober 2014 som frilans. Har stöttat och utvecklat Sameföreningen i Stockholms användning av IT och närvaro på nätet och drivit några av dess arrangemang i projektform. Ledamot i Samefolkets styrelse sedan 2017.
072-736 99 08
inge.frisk@biegga.com
MARITHA SANDBERG LÖÖF (Riksorganisationen Same Ätnam, ledamot)
Kommer från Västerbotten; föddes i Umeå och växte upp i Lycksele på 60–70-talet. På pappas sida härstammar släkten från Grans och Rans samebyar i Ammarnäsfjällen. Numera bosatt i Stockholm.
Journalistutbildad på Kalix folkhögskola och har studerat ekonomisk historia, statskunskap, svenska, historia och geografi på Umeå och Göteborgs universitet. Har arbetat som ämneslärare i Solna och som journalist på personal- och organisationstidningar samt inom dagspress. Senast anställd på Citat Journalistgruppen, med uppdrag för bland andra Barnombudsmannen, Sida och Statens Fastighetsverk. Arbetar sedan 2011 med kommunikation på frilansbasis, nu senast för Diabetesförbundet. Ingår i styrelsen för Samefolket sedan 2017.
Telefon: 070-55 46 56
maritha.sandberg@gmail.com