Samefolket Rent ut sagt Barnen på Dearnan saemieskuvle är värda att kämpa för
Barnen på Dearnan saemieskuvle är värda att kämpa för PDF Print E-mail
Wednesday, 10 May 2017 05:33
Sameskolstyrelsens nämnd har 24/2 gett tf skolchef Annechatrin Brandén i uppdrag att kontakta Storumans kommun för ”alternativa lösningar hur man kan bedriva

Sameskolan i Tärnabys verksamheter vidare och i vilka former”. Efter frågor från oss föräldrar får vi av Brandén veta att hyreskontraktet för sameskolan kommer sägas upp nästa år?

För oss föräldrar innebär detta stor ilska och stress. Har nämnden tänkt lägga ner Dearnan saemieskuvle och Naestie förskola och låta barnen flytta till den kommunala skolan och förskolan med någon form av ”integrerad” undervisning, och skylla på dyra lokaler? Det är i så fall helt förkastligt. På sameskolan är det samiska norm, språket, tankesättet, kulturen och miljön både ute och inne. Skolan är helt ovärderlig som fast punkt i den svenska omgivningen. På den kommunala skolan kan det aldrig bli så. Barnen, vårt samhälle, språket och hela det sydsamiska området skulle lida en enorm förlust om sameskolan försvann.

Föräldrar har tillskrivit nämnden och skolchefen för svar men ordf Börje Allas har inte bemödat sig att svara. Sameskolchefen har inte heller kommunicerat sitt uppdrag till oss föräldrar, trots att de vet vi har en mycket engagerad föräldra- och lärargrupp på skolan.

TROTS BRIST PÅ engagemang från Sameskolstyrelsen (SamS), har skolan idag i en situation som är väldigt ljus, jämfört för drygt ett år sedan då sydsamiskaläraren försvann. Idag är vi enormt glada över att ha vänt utvecklingen och ha en ung, lokal, engagerad sydsamiskalärare och fler barn som kommit till skolan och förskolan! Personalen är fantastisk och barnen stortrivs. Vi har stora förhoppningar och barnen och lärarna har fått arbetsro. Men efter nämndens senaste beslut måste vi tydligt säga ifrån. SamS har ansvar för hela Sápmi och sameskolan i Tärnaby är den enda sameskolan på sydsamiskt område. Vi kommer inte att finna oss i att våra barn ska behöva lämna skolan, som efter många år anpassats efter verksamheten.

Denna följetong med SamS nämnd i spetsen, deras brist på engagemang och tydlighet, innebär stor oro och press på oss familjer och naturligtvis även på barnen och personalen.

Vi undrar vad SamS nämnd har för planer för de samiska barnen i Tärnaby. Ärendet ska diskuteras i maj, och som förälder vill jag bara säga gör om, gör rätt. Våra barn har också rättigheter! Måste vi föräldrar starta en stor insamlings- och stödkampanj för att någon ska lyssna och agera för barnen på sameskolan i Tärna? Hjälp oss och våra samiska barns framtid.


Marie Persson Njajta
förälder till barn på Dearnan Saemieskuvle