Samefolket Rent ut sagt Vem är medlem i sameföreningen?
Vem är medlem i sameföreningen? PDF Print E-mail
Sunday, 29 January 2017 23:05
Signaturen Enade vi stå söndrade vi falla ser med oro på att icke-samer blir fullvärdiga medlemmar i sameföreningar och befarar att det leder till att samerna förlorar sin egen röst.

 I sameföreningarna i Sverige är samer välkomna som fullvärdiga medlemmar. I de flesta föreningar kan icke-samer bli stödjande medlemmar som saknar rösträtt och som inte kan bli valbara till styrelsen.

Vi ser dock med oro på tendenser att ge icke-samer fullvärdigt medlemskap i samföreningar.

Sedan början av 1900-talet har vi samer tillsammans med andra urfolk världen över kämpat för att få föra vår egen talan. 2007 antogs FN:s urfolksdeklaration och som handlar om urfolkens egen rätt till självbestämmande, både kulturellt, socialt och ekonomiskt.

EN AV VÅRA  stora förkämpar var Elsa Laula. Hon ansåg att vi måste ta vårt öde i egna händer och bilda en enhetlig sameförening. Lapparnas centralförbund blev inte långlivad men man uppmuntrade samerna att bilda lokalföreningar och sedan gå samman i riksorganisation. Elsa Laulas gärningar har uppmärksammats på många olika sätt och nu närmast genom jubileet Tråante 100 år.

Den första sameföreningen i Sverige (Faepmien saemien siebrie-Fatmomakke sameförening) bildades i början av 1900-talet av samer själva. Med tiden har sameföreningarna blivit viktiga mötesplatser runt om i Sverige. Idag har sameföreningarna utvecklats till att inte bara vara mötesplatser för samer utan också en viktig informationsspridare av den samiska kulturen.

Sameföreningarna ska vara öppna, demokratisk och inkludera samer och vara en mötesplats där vi kan vara oss själva.

Samer ska inte kunna representeras av icke-samer i olika samiska sammanhang för då har vi förlorat vår egen röst.

 Enade vi stå, söndrade vi falla