Samefolket Rent ut sagt Vart är vi på väg?
Vart är vi på väg? PDF Print E-mail
Sunday, 29 January 2017 23:04
Lars-Paul Kroik reflekterar kring att Sametingets styrelse vid sitt möte med Regeringen i december krävt att alla samer ska ha tillgång till avgiftsfri jakt och avgiftsfritt fiske

Den senaste turen kring Sametingets strävan att ta fram en framtida samepolitik är att juristen Eivind Torp har fått i uppdrag att arbeta fram den. På senare tid har han jobbat heltid med detta och till plenum i februari 2017 är det tänkt att han ska lämna ett färdigt förslag med motiveringar.

De tre partierna som tidigare hoppat av från Sametingets styrelse har i en skrivelse till regeringen begärt att den ska ta fram den framtida samepolitiken. De vill alltså inte samarbeta med Sametinget i den här frågan utan överlämnar detta ansvar till regeringen.

Vid sitt möte med regeringen i december 2016 har resterna av Sametingets styrelse gjort samma sak som de från styrelsen avhoppade partierna. De har för sin del krävt av regeringen att alla samer ska ha avgiftsfri jakt och avgiftsfritt fiske och lämnat Eivind Torps utredning därhän. De bryr sig alltså inte om att vänta på att Eivind Torps arbete med framtidens samepolitik ska bli klart till plenum i februari 2017 för att se vad den utredningen innehåller.

Om Regeringen går på den här linjen skulle det i praktiken innebära att man ifrån bördsrätten (renskötselrätten) selekterar ut jakt- och fiskerätten till förmån för några få samer och lämnar kvar dem som inte jagar och fiskar, dragna vid näsan. Dessutom skulle det få till följd att Folket samernas civilrättsliga bördsrätt delas in i ytterligare en kategori.

Efter det att Sametinget på hösten 2009 avvisade ”Ds2009:40, Vissa samepolitiska frågor” meddelade Regeringen att de låter arbetet med Ds 2009:40 vila i väntan på att Sametinget lämnar förslag på framtidens samepolitik. De väntar fortfarande på ett förslag.

Den entydiga och samordnade strategi som man skulle kunna tro var tanken när Sametinget beslutade om den framtida samepolitiken har nu spruckit och övergetts genom att båda blocken nu kör separata race.

Tror man kanske att man vinner bättre framgång var för sig än om man i stället agerar utifrån en samordnad strategi? I så fall håller jag inte med. Frågan är hur ska Sametingets självbestämmande och trovärdighet uppfattas nu när båda blocken i Sametinget går till regeringen och kräver att den ska ta fram just – den framtida samepolitiken och inte Sametinget.

Det passar bra att citera ”På spåret” i SvT 1: ”Vart är vi på väg?”

På Álbmuts styrelses vägnar, Lars-Paul Kroik