Samefolket Rent ut sagt Stenberg förde talan i mötet med Fälldin
Stenberg förde talan i mötet med Fälldin PDF Print E-mail
Monday, 19 September 2016 05:50
Lars Thomasson drar sig till minnes ett möte med den nyligen bortgångne före detta statsministern och centerledaren Thorbjörn Fälldin.

SSR fick ett viktigt möte med statsministern på sitt kansli i Umeå 21 sept 1981. Efter någon timmes överläggning blev det förflyttning till Västerbottens museum, där statsministern invigde den samiska veckan , och efter presskonferen där bjöd SSR statsministern på lunch på Sävargården.

Styrelsen representerades vid det här tillfället av Nikolaus Stenberg, Lars Thomasson, Erik Pokka och Apmut Ivar Kuoljok. Med oss var också, om jag inte minns fel alla tjänstemännen, Maj Britt Omma, Agneta Mikaelsson, Birgitta Broman, Lars Andersson, Sture Nilsson och förbundsjuristen Jörgen Bohlin.

Inom arbetsutskottet hade vi i förväg enats om att Nikolaus som ordförande var den som skulle tala med statsministern. Det var viktigt att inte samtalet skulle splittras upp på flera personer och ämnen. Om Nikolaus ville ha någon synpunkt från någon av oss övriga, så skulle han ge tecken om det. Men huvudinriktningen var ett samtal mellan vår ordförande och statsministern.

I SITT TAL anförde Nikolaus som en gemensam grund kravet på en helhetssyn på samerna som ett folk, något som innebär att samerna, oberoende av om de har anknytning till renskötseln eller ej, i lagstiftning och på annat sätt ska uppfattas som samer.

Statsministern vill ju i regel inte svara direkt på sakfrågor, men vi tyckte oss nog kunna iaktta ett uppriktigt intresse för vad han fick höra, och han utbytte i det sammanhanget några frågor och tankar med vår ordförande.

Jörgen Bohlin tar i en minnesruna över Fälldin (i DN 10 aug.) upp det här mötet, men där är samerna som ett allmänt begrepp med bara i bakgrunden. Om Nikolaus inte ett ord. För alla som läste runan måste få den uppfattningen att det var förbundsjuristen som förde samernas talan i mötet med Fälldin. Det var synd det på en annars fint skriven runa.
Lars Thomasson