Samefolket Redaktörn Sommar, ingrepp och övergrepp
Sommar, ingrepp och övergrepp PDF Print E-mail
Monday, 04 July 2016 09:56
– Varför står ni däruppe?
Frågan är uppriktigt nyfiken ställd, och inte alls otrevlig. Det är en dam från Hammarstrand som ställer den till Ristin Persson, Jijnjevaerie sameby. Båda bevistar de ett av de värsta spektakel jag någonsin har upplevt, nämligen invigningen av Björkhöjdens vindkraftspark. Kvällen till ära har grusplanen framför vindkraftverk 28 omvandlats till en plats för gyckel, underhållning, förtäring och mingel. Samtidigt som en grupp samer står lite vid sidan av och visar sin tysta sorg över att markerna återigen ska bli till pengar som går rakt ner i någon annans ficka. Alltihop är ett hån.

Ristin Persson förklarar för kvinnan från Hammarstrand. Kvinnan förstår. Hon är själv skeptisk till vindkraftsparkerna och berättar att hon och några till har startat en naturskyddsförening eller något liknande. Och hon säger att det är ju inga renar där, i Hammarstrand, några mil bort, så därför måste hon ju fråga.
Jodå, säger Ristin. Det är renbete också där. Ja, men de är ju inte där hela tiden, säger damen. Nej, säger Ristin, och förklarar mer.

Det är två olika världar. Parallella, men helt åtskilda. Och för mig ganska obegripligt hur ortsbefolkningen kan vara så helt okunnig om renskötselns villkor och samiska förhållanden. Jag har sett det några gånger på senare år i samband med markkonflikter. Det kan finnas rätt gott om lokala icke-samer och samer utanför samebyarna som inte heller vill ha ingrepp i markerna. Inte alltid av helt samma skäl som samebyarna, men likväl. Men samarbetet är rätt ofta obefintligt. Var och en drar sitt lass, för sin egen kamp. Tillsammans är vi starkare, eller hur var det?

DET ÄR ETT väldigt varierat nummer av Samefolket du håller i din hand. Lite extra glad är jag över porträttet på Ingemar Israelsson, Svaipa samebys ordförande. En klok man som tänker på framtiden. Och så har det varit mötestid i Sáme ednam. SSR, Same Ätnam och Sametinget. Visioner och debatter. Det har varit fotbolls-VM för Sápmis herrlag. Vi berättar om samiskinspirerad arkitektur och flyktingmottagandet i Porjus. Med mera.

Men det kanske största samtalsämnet på senare tid i den samiska världen har journalistkollegorna på norska Verdens Gang stått för. De har lyft på locket till ett getingbo av något bland det mest outhärdliga: Sexuella övergrepp på barn. Denna gång i Divtasvuodna, Tysfjord. Mycket tack vare sociala medier är nu debatten igång, och jag hoppas att den inte ska tystna förrän den sista förövaren har gjort detsamma. Det pratas om orsaker till varför det har blivit som det har blivit: Historiska orsaker, missbruksorsaker, religiösa orsaker. Låt mig lägga till: Det personliga ansvaret, både hos förövarna och hos alla som vetat utan att göra något. Låt oss alla ta lärdom, en gång för alla. Aldrig mera blunda.

Till sist, lite skryt. När en grupp forskare har tittat på hur nio tryckta tidningar bevakade kampanjen inför det senaste sametingsvalet, så visar det sig nämligen att Samefolket var klart bäst. Vad drar vi för slutsats av detta? Jo, att oberoende samiska medier behövs. Nästa nummer av den här eminenta produkten kommer i mitten av september. Nu önskar vi alla våra läsare en trevlig sommar!

ÅSA LINDSTRAND