Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 10 2015
Nyhetsnotiser nr 10 2015 PDF Print E-mail
Friday, 23 October 2015 23:21
Nya partiledare i Guovssonásti

POLITIK Marita Stinnerbom och Lars Miguel Utsi blir nya partiledare för Guovssonásti.

  • Jag och Lars Miguel har många olika engagemang. Renskötseln självklart, andra jobb, ideella uppdrag och så vidare. Att dela ordförandeskapet passar oss därför bra. Det ger oss möjlighet att lägga ner den tid som krävs för politiken, säger Marita Stinnerbom i ett pressmeddelande. Lars Miguel Utsi håller med:

  • Att dela ledarskapet ser jag endast som positivt. Våra egenskaper kompletterar varandra och det stärker oss i våra roller som partiledare. Vi får också möjlighet att jobba med fler frågor samtidigt i partiledningen tack vare denna lösning.

De ersätter Per Mikael Utsi som lämnar posten efter 10 år. Han kommer att sitta kvar i styrelsen och fortsätter alla sina uppdrag i Sametinget.


Ny professor i samiska

SPRÅK Mikael Vinka har anställt som professor i samiska vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Universitetet har inte haft någon professor i samiska sedan 2008 då Mikael Svonni lämnade sin tjänst för att jobba i Norge.


Stämmer SamS i arbetsdomstolen

ANSTÄLLNING Fackförbundet ST har genom arbetsdomstolen stämt Sameskolstyrelsen. Målet gäller en person som träffade avtal om en anställning som rektor för Jokkmokks sameskola. Innan personen skulle tillträda sin tjänst förklarade Sameskolstyrelsen att anställningsavtalet var ogiltigt. Enligt ST har arbetsgivaren frångått anställningsavtalet som är jämförbart med ett avskedande, och någon grund för det fanns inte. ST menar att den anställa är berättigad skadestånd för brott mot Lagen om anställningsskydd, LAS. ST yrkar på att den anställda ska få 120 000 kronor i allmänt skadestånd samt 40 000 kronor i månaden, vilket var den överenskomna lönen.


Ber Sametinget om hjälp mot gruva

RENNÄRING Svaipa sameby ber i en skrivelse till Sametinget om hjälp mot gruvbolaget Elkem As Saltens planer att etablera en kvartsgruva i Nasafjäll. Den planerade gruvan ligger 500 meter från gränsen in på norsk sida. Området är sedvaneland och nyttjas av både Grans sameby och Svaipa sameby. Ordförande Ingemar Israelsson, Svaipa sameby skriver bland annat:

”Den kvartsgruva med tillhöriga vägar, sedimentdammar, anrikningsverk och deponier för gråberg som planeras av Elkem utgör ett stort intrång för samebyn. Verksamheten kommer att ske i dagbrott med sprängningar och buller som rutin. Intrånget är dels en markförlust av goda renbetesmarker och dels kommer området att bli obrukbart för att bedriva kalvmärkning i befintlig anläggning vid Silbojaur”.

Frågan om gruvetablering i Nasafjäll ligger på norska regeringens bord.Vill skydda Rönnbäcken genom reservat

MILJÖ Föreningen Skydda skogen har lämnat in ett naturreservatsförslag till länsstyrelsen i Västerbotten. Föreningen vill att Rönnbäcksnäsen blir naturreservat.

I naturreservatsförslaget som överlämnas till Länsstyrelsen Västerbotten redovisas fynd av sammanlagt 53 rödlistade arter och 27 signalarter, samt ytterligare 26 ekologiskt intressanta arter. Därtill finns bilder på krokiga gammeltallar, klara tjärnar, skimrande myrmarker och storslagen utsikt över Vindelfjällen från bergstopparna

  • Bildandet av ett reservat skulle ge de som bor och verkar i närområdet framtidstro, men även alla nedströms i Umeälven som är beroende av rent vatten borde välkomna beslutet, säger Roger Olofsson, från Skydda skogen.