Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser 8-9 2015
Nyhetsnotiser 8-9 2015 PDF Print E-mail
Sunday, 20 September 2015 06:44
Ruvhten lånar av Samefonden

LAG OCH RÄTT I juli förra året lämnade Ruvhten Sijte in en ansökan om resning i Härjedalsmålet. För att finansiera arbetet med ansökan har samebyn vid flera gånger ansökt om lån hos Samefonden. Fondens styrelse har dock avslagit ansökningarna. Efter att samebyn JO-anmält Samefonden då denna inte gjort en sakprövning av den nya ansökan, medgav fondens styrelse att den hade agerat felaktigt. Därför behandlades också Ruvhtens nya ansökan vid Samefondens senaste styrelsemöte. Och nu blev resultatet positivt för Ruvhten, som får låna en miljon kronor. Samefondens styrelse var dock oenig. Ordföranden Veronika Håkansson (JoF) röstade nej till ansökan, med motiveringen att det finns för lite pengar kvar på fondens konto. Håkansson hänvisar också till att övriga tre samebyar som var inblandade i Härjedalsmålet inte deltar i resningsansökan.
 

Lyssnare anmäler sommarprat i P1

MEDIA Artisten Maxida Märaks sommarprat i radions P1 har anmälts till Granskningsnämnden av en lyssnare. Anmälaren reagerar på att Märaks resonemang att det inte finns resurser till att utreda kvinnomisshandel och våldtäkter, samtidigt som renskötare kan dömas till fleråriga fängelsestraff för jaktbrott. Anmälaren menar att Maxida Märaks sommarprat är tendentiöst, missvisande och uppviglande.
 

Okunniga ripjägare stressar renarna

JAKT Flera hundra renar började drivas över fjället och när renskötaren Mikael Kuhmunen tittade i kikaren såg han att det var småviltsjägare och deras hundar som var orsaken till att renarna tog till flykten. Han konfronterade jägarna som såg helt oförstående ut. Mikael Kuhmunen konstaterar i en intervju gjord av Sameradion & SVT Sápmi att de utländska jägarna inte vet tillräckligt om renskötseln som bedrivs i området och vill se att informationen förbättras. Idag står det i de kontrakt som jägarna skriver under när de köper jaktkort att de ska hålla sig på 500 meters avstånd från renflockar med 25 renar eller mer.

 
Moderatungdomar vill lägga ner Sams

UTBILDNING Moderata ungdomsförbundet, MUF, vill lägga ner en rad myndigheter, däribland Sameskolstyrelsen. Det var Jacob Lundberg i MUF som lade förslaget och han menar att sameskolorna kan bedrivas som kommunala skolor eller friskolor. Lundberg menar att det inte behövs någon särställning för samerna i lagen, utan att samma sak kan gälla som för andra minoritetsgrupper. I ett uttalande till Sameradion & SVT Sápmi jämför han med Muslimska friskolor.

 

Sametinget betonar urfolksstatusen

POLITIK Sametinget vill att all lagstiftning i fortsättningen ska utgå ifrån att samerna är ett urfolk. Att klassa samerna som en nationell minoritet bland andra leder, enligt Sametingets ledamot Josefina Lundgren Skerk, till att makthavarna kan bortse från samernas urfolksstatus och de internationella konventioner som följer med den.  Kravet på att ta bort etiketten ”nationell minoritet” skulle framföras av Sametinget till regeringen under ett samrådsmöte i början av september.


Ingen fotografering av samiska kvarlevor

KONST Glaskonstnären Tomas Colbengtson fick tillstånd av Historiska museet att fotografera mänskliga kvarlevor som kan komma från hans egna förfäder i Tärnatrakten. Men, i enlighet med de riktlinjer som museet har exponering av kvarlevor från ursprungsfolk, så ska samråd med berörda organisationer respektive efterlevande ske i möjligaste mån. Och hos Sametinget tog det stopp, med motiveringen att det finns ett plenumsbeslut från 2007 att samiska kvarlevor ska återföras och återbegravas och att ingenting annars ska röras. Dessutom ska ett etiskt råd ta fram riktlinjer för hanteringen av samiska kvarlevor, men det rådet har inte haft några resurser för att kunna genomföra sitt arbete. Tomas Colbengtson hade tänkt använda fotografierna vid ett symposium i Berlin.

 
Män dominerar i samebyarna

RENNÄRING SR Sameradion & SVT Sápmi har gått igenom styrelserna för landets 52 samebyar och funnit en rejält bristande jämställdhet. Kvinnor utgör endast 16 procent av styrelseledamöterna. Tre samebyar har kvinnor på ordförandeposten och 17 av samebyarna saknar helt kvinnor i sina styrelser. Endast fem av samebyarna har en jämn fördelning mellan kvinnor och män i sina styrelser. Mest ojämställt är det i samebyarna i Norrbotten.

 
Psykolog kartlägger samers vårdbehov

HÄLSA Sametinget har anställt psykologen Petter Stoor för att göra en kartläggning kring över samers hälsosituation på svensk sida. Det handlar om att samla in vilken kunskap och vilka behov som redan finns, men också om att ta fram ny kunskap. Bakgrunden är att Sametinget har fått ett regeringsuppdrag att i samverkan med Folkhälsomyndigheten göra en grundlig kartläggning kring samers psykiska hälsa. Petter Stoor konstaterar i ett pressmeddelande från Sametinget att skillnaderna är stora mellan hur samer bemöts i vården i Norge jämfört med i Sverige. I Norge har samer rätt till likvärdiga, språkligt och kulturellt anpassade vårdtjänser. 


Last Updated on Sunday, 20 September 2015 06:51