Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 5 2015
Nyhetsnotiser nr 5 2015 PDF Print E-mail
Thursday, 28 May 2015 17:18
Oklart om Gaaltijes överlevnad

KULTUR Det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund har bara pengar till oktober och kan tvingas stänga. Innan sommaren försvinner cirka två av fem tjänster, rapporterar Sameradion & SVT Sápmi. Verksamhetschefen Jerker Bexelius har bett sydsamiska sametingsledamöter om hjälp och i ett pressmeddelande säger Lars-Jonas Johansson, partiledare för Landspartiet Svenska Samer:

     Gaaltije måste räddas. Behovet av samiska mötesplatser går inte att betona tillräckligt, där vi idag ser att okunskapen och oförståelsen från beslutsfattare och det svenska samhället kring samer är stor. Läget förvärras också av alla de exploateringar som pågår runt om i Sápmi som hotar samisk kultur, språk, hälsa och liv.

Anders Kråik, partiledare för Samerna, säger till Sameradion & SVT Sápmi att Sametinget på kort sikt kan ge bidrag, men att man även kan jobba för en fast, statlig finansiering av Gaaltije.


FA Sápmi får projektpengar


IDROTT Arvsfonden har fördelat 105,8 miljoner kronor till 68 projekt. Bland dessa projekt återfinns FA Sápmis ungdomsfotboll som tilldelats 307 000 kronor. Projektet ska få igång ungdomsfotboll för samer i hela det samiska området och stärka spelarnas samiska identitet.


Psykisk ohälsa ska sammanställas

HÄLSA Regeringen har gett Sametinget i uppdrag att se över och sammanställa kunskaper och kunskapsbehov om renskötande samers psykiska ohälsa.

     Renskötande samer har högre självmordstal och löper större risk att drabbas av ångest- och depressionssymtom. Men vi vet fortfarande för lite om kunskap och behov, därför får Sametinget i uppdrag att göra en kartläggning av denna problematik, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Sametinget ska sammanställa kunskap, forskning och projekt som gjort i ämnet från hela Sápmi. Uppdraget ska ske i samverkan med Folkhälsomyndigheten och regeringen har beviljat 700 000 kronor för uppdraget.


Svonni sparkas och startar nytt

POLITIK Lars-Wilhelm Svonni har blivit utesluten ur partiet Samerna. Till Sameradion & SVT Sápmi säger partiledaren Anders Kråik att uteslutningen beror på hans tidigare agerande, men också på grund av att Svonni gått ut med att han ska starta ett nytt parti. I sociala medier har Lars-Wilhelm Svonni aviserat att partiet ska ha ett uppstartsmöte i slutet på augusti i år och partiets huvudfråga är en samisk folkomröstning om rätt till jakt och fiske för alla samer.

 
Ny vice styrelseordförande

POLITIK Josefina Lundgren Skerk, Jakt- och fiskesamerna, har valts till ny vice styrelseordförande i Sametinget. Sametinget har saknat en vice styrelseordförande sedan Ol-Johán Sikku avgick från posten i oktober ifjol.