Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 4 2015
Nyhetsnotiser nr 4 2015 PDF Print E-mail
Tuesday, 28 April 2015 05:30
Ny president i finska Sametinget

POLITIK Tiina Sanila-Aikio har valts till ny president i Sametinget i Finland. Hon är 32 år och kommer ursprungligen från Sevettijärvi. Hon studerar juridik och talar både nordsamiska och skoltsamiska. Tiina Sanila-Aikio kommer att sitta som president de nio månader som återstår av mandatperioden. Klemetti Näkkäläjärvi avgick som sametingspresident efter att Finlands justitieminister meddelat att riksdagen inte kommer att behandla förslaget till en ny sametingslag.


Nationellt hälsocenter kan bli verklighet

HÄLSA De tre nordligaste landstingen har planer på att starta ett samiskt hälsocenter. Nyligen hade landstingen ett möte i Luleå där även Sametinget var representerat. I Jämtland och Västerbotten finns sedan tidigare beslut om att upprätta ett samiskt hälsocenter, men nu vill alltså även Norrbotten engagera sig i frågan. Var och när ett hälsocenter ska upprättas är i dagsläget oklart. Nästa möte i frågan hålls i september.

     Det här kommer att ta några år, och vi vet inte än var det skulle vara. Innehållet ska börja diskuteras nu efter de behov som finns, säger Agneta Granström, landstingsråd Norrbotten, till Sameradion & SVT Sápmi.


SSR vill stoppa djurplågeri

RENNÄRING Under våren har flera fall av renplågeri uppdagats i Norrbotten, främst i Gällivaretrakten. Renskötare har hittat renar som körts på och skadats av skoterförare, så allvarligt att de måste avlivas. Det har också florerat filmklipp på sociala medier där skoterförare jagar ikapp renar. Nu kräver Svenska Samernas Riksförbund att polisen och länsstyrelsen ska ta krafttag för att stoppa djurplågeriet.


Forskning om mäns våld mot kvinnor

FORSKNING Våldet mot samiska kvinnor i nära relationer belysas i ett forskningsprojekt vid Umeå universitet. Projektet Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer - rättsliga problematiseringar av utsatthet och ansvarstagande, leds av Monica Burman, universitetslektor och biträdande föreståndare vid Juridiskt forum vid Umeå universitet. I projektet ska man undersöka hur lagstiftning, policys och det samiska samhället uppfattar, och även agerar, när det gäller våld mot samiska kvinnor i Sverige.

 
Upphäver beslut om vite

RENNÄRING Länsstyrelsen i Jämtland upphäver sitt tidigare beslut om vitesföreläggande mot ett antal medlemmar i Ruvhten Sitje, gällande minskning av renantal. Anledningen är att samebyns interna beslut om renantal strider mot rennäringslagen. Enligt länsstyrelsen ska nya beslut tas för att komma tillrätta med samebyns för höga renantal.


Prisas för renbruksplaner

SKOGSBRUK Leif Juogda, som arbetar på Skogsstyrelsen med skogsbruk och rennäring, har fått Carl Bernadottes skogspris. I motiveringen kallas han för renbruksplanernas pappa.

”Under många års arbete i fjällnära skogar har han byggt upp ett grundmurat förtroende bland såväl renskötare som skogsägare. Renbruksplanerna används för planering av renskötseln men också som underlag för samrådsdiskussioner med andra markanvändare. Ett gott exempel på lokal samverkan i praktiken."

Föreningen Skogen delar ut priset som varje år delas ut till en person som anses ha gjort värdefulla insatser för skogsbruket och svensk skog.