Samefolket Rent ut sagt Ursprungsbefolkningens rättigheter ignoreras
 

Ursprungsbefolkningens rättigheter ignoreras
 
 PDF Print E-mail
Thursday, 26 March 2015 06:52
RÄTTIGHETER Den 6:e februari firade cirka 40 000 samer sin nationaldag. Just denna dag uppstår frågeställningar och funderingar kring ursprungsbefolkningens rättigheter. Makthavarna/politikers passivitet visade att dagen är precis lika vanlig som andra dagar, inga uttalanden eller några som helst förslag kring samernas rättigheter dök upp. Makthavarna lovar precis som vanligt en utredning och försöker sätta locket på “problemet”.

Faktum är att samerna som ursprungsbefolkning saknar än idag en del av sina rättigheter. Idén om att styra riket tillsammans med resten av Sveriges befolkning ändrade sin form redan från 1600-talet till ett assimileringsprojekt.

Norge har valt att ett steg fram för ursprungsbefolkningens rättigheter. De har skrivit under konventionen ILO169 som ger ett tydligare ramverk till bland annat markrättigheter för samerna. Detta innebär att den norska staten inte kan gå in i samernas mark och agera precis hur som helst, utan måste bevisa att marken inte tillhör samer, medan i Sverige är situationen tvärtom, alltså det är samerna som måste bevisa att marken tillhör dem. 

Kort sagt, den samiska marken hade plötsligt blivit statens mark. Orsaken var att kronan hade enligt lagen rätt att äga en obebodd och herrelös mark. Hur kan marker som har ärvts från föräldrar till barn och sedan till barnbarn och så vidare, betraktas som herrelös?

SITUATIONEN FÖR ursprungsbefolkningen har förbättrats till en bättre nivå, men det räcker inte. Den svenska staten får inte störa renskötseln genom att driva stora projekt på marken utan att ta hänsyn till samernas synpunkter. 


Även Sametinget saknar befogenheter för att stifta lagar som är anpassad till ursprungsbefolkning. En församling som ska tillhandahålla samernas intressen är dysfunktionell.

Centralmakten vägrar dela sin makt till ett folk som de redan hade lovat att styra riket tillsammans med. Sverige bör inse realiteten och inte gömma sig bakom massa utredningsfaser. Antingen ge Sametinget mer befogenheter eller se till att samerna får en ökad representativitet i riksdagen. Den ena utesluter självklart inte den andra.

De nämnda händelserna skedde för ett par hundra år sedan, men vi kan redan nu försöka skapa ett rättvisare samhälle. Det är inte för sent än. Sverige kan redan nu vidta åtgärder och skriva under ILO169 samt tillföra Sametinget mer befogenheter.

Ett bra samhälle är ett sammanhållet samhälle där varje individ ska synas. Därför ska inte samernas rättigheter ignoreras.

 

Aras Amin

aktiv i MUF Stockholm och studerar Internationell Migration och Etniska Relationer på Södertörns högskola