Samefolket Rent ut sagt Svenska kyrkan är hycklare
Svenska kyrkan är hycklare PDF Print E-mail
Friday, 27 February 2015 15:30
RÄTTIGHETER I ordboken står ordet hyckleri för falskhet och oärlighet, skrymta, ställa sig from, visa sig bättre än man är, föreställa sig inför någon. Detta är kyrkan med prästerskapet i ett nötskal.

För cirka 400 år sedan började staten med kyrkans hjälp försöka omvända samerna från deras tro på naturliga väsen och deras mera jordnära tro. I stället skulle de börja tro på något som eventuellt hade hänt långt bort från deras egen värld.

När denna erövring började fick kyrkan sig kyrkor och prästboställen uppbyggda, samt stora områden med skogsmark inom de områden som samerna ägde. Klappjakten på samernas trummor var i full gång. En del samer fick sina huvuden avskilda när de inte ville ändra sin tro. Kyrkan blev mäktigare och mäktigare.

Samerna övergick till slut in i den kristna läran. Något som man med facit i hand inte önskat att de hade gjort. För gentemot samerna är den kristna läran ett ok (förtryck).

NU ÄR DET säkert någon som tycker att man är fel ute. Men man måste se längre än dit näsan räcker. Se hur det har blivit, det ni en gång ägde blev vid 1886 års rennäringslag stulet från er.

Tiderna förändras. 1879 kom Sverige tillbaka från Sankt Bartolome där hade de i nästan 100 år spöat ”negrer”. ”Negrer” kallades slavar på den tiden. Men nu hade kyrkan och staten ”negrer ”på närmare håll: ”samerna”.

Då började lappfogdarna jakten på samernas kungliga brev som de hade på sina marker. De samlades in och rättigheterna försvann. Och den ”fromma” kyrkan gjorde ingenting. Däremot var kyrkan en drivande kraft med biskopar i främre ledet vad gällde skallmätningar på samer och tornedalingar. Otroligt att de ”fromma” kunde bära sig åt på detta sätt. Eller?

NU HAR KYRKAN vid något tillfälle bett om ursäkt för hur samerna har behandlats. Men vad är detta värt från en organisation som är en stor samling hycklare. Detta har nyligen kommit i dagen i samband med om Sverige skall ratificera ILO 169. Där går svenska kyrkan emot detta. Varför? Det kan man fråga sig. Men en möjlig förklaring kan vara att samerna som urbefolkning kanske kommer att få ta del av kyrkans vinster på mark och skogsområden som de en gång i tiden fick sig tilldelad på ett omoraliskt sätt. Och säkert andra anledningar också såsom likheter med skallmätningarna.

Hur ställde sig kyrkan till det som hände i Sydafrika när Mandela blev president? Det måste väl ha blivit en stor chock. En urinnevånare som blev president. Men det hände så långt härifrån så det kunde de vara med och stödja. Men rättigheter för urbefolkningen i närområdet det ställer de inte upp på.

Nej hör ni samer. Gå ur detta syndikat ”svenska kyrkan”. Återgå till er jordnära tro, sejter och trolltrumma. Den tron är då inte behäftad med hyckleri.                                                                                                                    
Lennart Martinsson, Jokkmokk