Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 11-12 2014
Nyhetsnotiser nr 11-12 2014 PDF Print E-mail
Thursday, 04 December 2014 21:44
Mathantverk kan bli utbildning på SUC

MAT Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk hoppas få klartecken för att dra igång en samisk mathantverksutbildning. Utbildningen blir i så fall tvåårig och blir en kombination av teoretiska distansstudier och träffar på plats för praktisk undervisning i Jokkmokk. Upplägget är en bred utbildning som omfattar allt från ekonomi via livsmedelshygien till samisk matkultur. Tio elever kommer att få plats på utbildningen som, om svaret från myndigheten för yrkeshögskolan blir positivt, kan starta under nästa år.


Regeringen gjorde rätt i Rönnbäcken

MINERALPOLITIK Regeringen gjorde rätt när den beslutade att riksintresset mineralutvinning är viktigare än rennäringen i Björkvattsdalen ett par mil från Tärnaby. Det menar Högsta förvaltningsdomstolen som behandlat Vapstens samebys begäran om rättsprövning. Vapsten menade bland annat att regeringen inte tagit ställning till den samlade miljöeffekt som en gruva skulle innebära för rennäringen, och att förlusten av renbete på sikt skulle medföra slutet för renskötseln i området. Planerna på en nickelgruva i Umeåälvens källflöden kan i och med domstolens bedömning fortskrida.

Vapstens sameby har också vänt sig till Justitiekanslern, JK, och krävt ett skadestånd två miljoner kronor för intrång på grund av två beviljade bearbetningskoncessioner för gruvdrift på byns betesmarker. JK avslår dock Vapstens krav och menar att de beviljade koncessionerna inte strider mot Europakonventionens egendomsskydd.
 

Inget skadestånd efter gruvbolagets konkurs 

MINERALPOLITIK 800 000 kronor skulle Blackstone Nickel betala till Grans sameby på grund av de störningar och det merarbete som mineralprospektörens verksamhet inneburit för samebyn. Företaget gick dock i konkurs, varför Grans sameby aldrig fick sina pengar. Och mineralprospektörerna har inte gett upp trots konkursen. Under det nya företagsnamnet Gungnir har två av dem som var involverade i Blackstone nu fått nya tillstånd att fortsätta leta mineraler i området.

 
Utsi är Samerådets nya kulturchef

UPPDRAG Lars Miguel Utsi har fått jobbet som ledare för Samerådets kulturavdelning. Utsi bor i Jokkmokk men kommer ursprungligen från Rävudden i Arjeplogs kommun. Han har tidigare bland annat varit projektledare för SSR:s Indigee-projekt och aktiv inom samisk ungdomspolitik.


Beslut om umesamiskan skjuts på framtiden

SPRÅK När SPR, Samiskt parlamentariskt råd, hade styrelsemöte i Oslo beslutade ledamöterna att skjuta upp frågan om den umesamiska ortografin, det vill säga det umesamiska skriftspråket. Aili Keskitalo, president i det norska Sametinget, menar att det inte är SPR som ska fatta besluta om den umesamiska ortografin, utan det gemensamma språkorganet Giellagáldu.
 

Fotbollscupen blev ekonomiskt bakslag

SPORT När Conifa World Cup, fotbolls-VM för nationer och minoritetsfolk som inte ryms inom Fifa, avgjordes i Östersund i somras blev den ekonomiska förlusten stor. Totalt kom arrangörernas skulder till ett 20-tal olika fordringsägare att uppgå till cirka tre miljoner kronor. I samband med cupen bildades ett bolag, Conifa Östersund AB, som efter turneringen har fått jobba med att beta av skulderna, men så sent som i oktober hade merparten ännu inte betalats. Per-Anders Blind, som är president i Conifa och också företräder Conifa Östersund AB, har sagt till SVT Jämtlandsnytt att det är osäkert om bolaget kommer att kunna betala tillbaska hela skulden, men att han hoppas att kommande turneringar på andra håll ska generera pengar som kan täcka skulderna.