Samefolket Rent ut sagt Álbmut och HBTQ-rörelsen
Álbmut och HBTQ-rörelsen PDF Print E-mail
Thursday, 04 December 2014 21:41
FOLKRÖRELSE Det är bra att människor väljer att ta steget fram och visar vem man är och vill vara och därmed också kan bli hela som människor.

HBTQ-rörelsen som rörelse betraktad är inget påhitt utan äkta vara. Den kommer från folkdjupet och från folksjälen. Människor riskerar uteslutning när de meddelar omgivningen sitt budskap.

Trots riskerna gör man detta likafullt och samtidigt får Sverige perspektiv på att samer är ett folk med mångfald likt andra folk.

Att till exempel i TV se en samisk HBTQ-person eller personer som representerar en del av mångfalden i en befolkning och som speglar en bild av verkligheten är bättre än att se en person som är iklädd kolt och mössa med röd tofs sittande i en ackja dragen av en ren.

Det senare är en förlegad syn på hur man från samhällets sida generellt betraktar samer i Sverige.  Detta är inte en relevant syn på och den tillhör forntiden.

Álbmut och HBTQ-rörelsen har två saker gemensamt. Båda står på berggrund med utgångspunkt i folkrättens principer och har inte heller några påklistrade attityder.

Álbmut stöder HBTQ-rörelsen i dess strävan att förverkliga människors möjligheter att kunna få vara den man är och vill vara och därmed bli hela som människor.

På Álbmuts vägnar

Lars-Paul Kroik