Samefolket Rent ut sagt Vindmøllepark på Kalvvatnet
Vindmøllepark på Kalvvatnet PDF Print E-mail
Friday, 19 September 2014 06:24
EXPLOATERINGAR Jeg er en jente på 14 år. Jeg og min familie driver med rein i Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt. Det er nå planer om at det skal bygges en vindmøllepark i vårt sommerbeiteområde. Jeg vil med dette innlegget si min mening som ungdom om hva jeg syns om dette.

Jeg har vært i Kalvvatnet i alle år så lenge jeg kan huske. Min far, mine besteforeldre,mine oldeforeldre og alle før det har altid vært der. De har gått i de fjellene som er der. De samme veiene, de samme stiene og de samme plassene. I hele det området er det gamle boplasser som betyr mye for min familie. Min lillesøster er døpt der i Kalvvatnet på en av de hellige plassene. Vi har drevet med rein  der i generasjoner og det er en arv og en livsstil jeg vil bære videre. Det jeg lærer nå som ungdom vil jeg bære videre til mine barn i fremtiden, at de skal oppleve det samme jeg gjorde, på den samme måten,  på de samme plassene, og få høre de samme fortellingene som jeg gjør nå, som jeg får høre av min far når vi går i de områdene. De historiene vil jeg føre videre sånn at området ikke blir glemt. Dette er min arv og min fremtid.

Det værste som kan skje er at vi ikke kan være der, at reinen ikke vil dra dit. Det er allerede vannkraftverk i Kalvvatnet. Det har ødelagt mye av området. Landet er allerede ødelagt av oppdemninger og veibygging. Der vannet er nå var det frodig reinbeite, gravplasser, boplasser og flytteveier. Min far husker som liten  hvordan det var før oppdemningen, hvordan de flyttet med rein. Når han forteller det kan jeg se for meg hvordan det var da. Om det blir mer utbygging får reinen mindre beitesområde.

Reindrifta i dag sliter allerede med rovdyr, jernbane,hytterutbyggninger, at reinene hele tiden må endre sin flyttevei og beiteområde. Om denne utbyggingen skjer blir det forandringer igjen, både for reinene og vi som driver med rein her. Vi trenger ikke flere forandringer i landet vårt. Hvordan skal jeg kunne føre reindriften videre når alt er ødelagt? Hvor skal vi dra da?

Elsa-Marja Kappfjell