Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 6-7 2014
Nyhetsnotiser nr 6-7 2014 PDF Print E-mail
Sunday, 06 July 2014 08:24
Manifest om rovdjurskonflikter

ROVDJUR Sju organisationer inom EU som representerar renskötare, jägare, fårägare och miljövänner har skrivit på en överenskommelse, ett manifest, för hur rovdjurskonflikter ska lösas i framtiden.

Organisationerna har enats om att EU:s art- och habitatsdirektiv ska följas och att förvaltningen av rovdjuren ska vara vetenskapligt grundad. Dessutom ska hänsyn tas till kulturella och socioekonomiska aspekter.

Umeåprofessor ny president för IASSA

FORSKNING Peter Sköld, föreståndare för Arcum vid Umeå universitet, har valts till president för International Arctic Social Sciences Association, IASSA. Organisationen har 1 500 medlemmar i 30 länder och består främst av samhällsvetare och humanioraforskare. Men även andra forskare med intresse av Arktis kan ansluta sig.

IASSA har observatörstatus vid Arktiska Rådet, är medlem i Social Sciences Council och har ett nära samarbete med International Arctic Science Committe, IASC.

De närmaste tre åren ska Arcum leda IASSA. Det innebär att administrera organisationens verksamhet, distribuera dess tidskrift, upprätthålla samarbetet med IASSA och andra organisationer inom det arktiska forskningsområdet och anordna en konferens 2017, ICASS IX 2017.

Ny ordförande i Slow Food Sápmi

MAT Anneli Jonsson har valts som ordförande i Slow Food Sápmi efter Ol-Johán Sikku som har avgått på grund av sina politiska uppdrag. Anneli Jonsson har varit aktiv i organisationen sedan start.

     
Det som jag kommer jobba för är den verksamhetsinriktning som vi har haft hela tiden, att bli en branschorganisation vad gäller samisk mat. Sedan kommer vi också jobba för att fortsatt dokumentera och utveckla det samiska köttet, den samiska matkonsten, den traditionella och innovativa, säger hon till Sameradion.

Årsstämman valde in två ledamöter från norsk sida då Slow Food Sápmi har aktiviteter även där. Nu vill Anneli Jonsson att organisationen även breder ut sig österut.

Krav på förkunskaper slopas

SPRÅK Kravet på att elevers vårdnadshavare måste ha språket som modersmål för att de ska få undervisning i modersmål är borta. Man behöver heller inte ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till modersmålsundervisning. Riksdagens beslut gäller elever som går i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Fortsätter strida för Stekenjokkgruva

GRUVOR Bergsstaten sa nej till en ny gruva i Stekenjokk, men Vilhelmina mineral har inte gett upp i sina försök. Det pågår ett intensivt lobbyarbete mot regeringen och flera aktörer, som Företagarna i Västerbotten, har gett gruvbolaget sitt stöd.

Vilhelmina mineral menar att om det inte blir en gruva i Stekenjokk, så påverkar det hela gruvbranschen i norra Sverige. Det håller inte Bergsstaten med om och står fast i sitt beslut.

Landsbygdprogrammet ger miljoner

PROJEKT Regeringen har tagit beslut om hur Landsbygdsprogrammet för 2014-2020 ska utformas. Programmet omfattar 36 miljarder kronor. I programmet ingår bland annat ett bondepaket värt 26,5 miljarder kronor, en satsning på bredband på landsbygden värt 3,25 miljarder kronor och en satsning på lokal service värd 700 miljoner kronor.

Färre letar mineraler

GRUVOR Förra året omsattes 553 miljoner kronor i sökandet efter mineralfyndigheter. Det är en minskning med 34 procent jämfört med 2012, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU. Det största skälet till minskningen är att några stora borrprojekt har avslutats och gått över i nästa steg i förberedelserna till exploatering. Ett annat skäl är att utländska juniorbolag haft problem att finansiera sina projekt.

Sarri fick grävpris

MEDIA Thomas Sarri, reporter på Sameradion, har fått Samiska journalistpriset för sitt granskande reportage 2012 om att statskontoret, på order från regeringen, ändrat en utredning som visade på att regeringen inte löst frågan om det samiska folkets rätt till självbestämmande. Priset delades ut i Levi i Finland under ett möte mellan medieföretagen SR Sameradion, SVT Sápmi, NRK Sápmi och YLE Sápmi. Prissumman är 30 000 norska kronor. Priset skulle egentligen ha delats ut förra året med då ställdes mötet in.

2013 års pristagare blev NRK Sápmis Roger Mandal för hans dokumentär Gollegiisá.

Ny FN-rapportör i urfolksfrågor

URFOLK Victoria Tauli-Corpuz från Filippinerna har utnämnts till FN:s nya specialrapportör i urfolksfrågor. Hon har varit aktiv i arbetet med urfolks rättigheter i många år och var ledare av FN:s urfolksforum åren 2005-2010. Hon tar över efter James Anaya.

Daum blir hemlöst

FORSKNING Umeå universitet kommer inte att ta över arkivmaterialet från DAUM. Skälet är att det blir för dyrt.

     
Det skulle innebära ett långsiktigt ekonomiskt åtagande för ett material som universitetet inte har uppdrag eller finansiering för, säger rektor Lena Gustafsson i ett pressmeddelande.
Lösningen blir i stället att göra samlingarna tillgängliga digitalt för forskarna. I oktober 2013 fattade Institutet för språk och folkminnen beslut om att lägga ner DAUM i Umeå och istället flytta samlingarna till Uppsala.

Forskarnätverk granskar gruvnäringen

GRUVOR Ett nytt nätverk med forskare har bildats med syfte att ta reda på hur realistiska planerna egentligen är för nya gruvor i Sverige. Nätverket vill också sprida kunskap om vilka konsekvenser gruvor har för ekonomin, miljön och närsamhällena.

     Ambitionen med detta gruvrealistiska forskarnätverk är att påvisa följderna av en enkelriktad satsning på nya gruvor och presentera undanskymda alternativa utvecklingsvägar bort från ett beroende av gruvbrytning, säger Martin Hultman, idé- och miljöhistoriker vid Umeå universitet och initiativtagare till nätverket i ett pressmeddelande.

Forskarna i nätverket kommer från Chalmers, KTH och från universiteten i Uppsala, Umeå och Stockholm. De har vitt skilda vetenskapliga bakgrunder – teknikhistoria, hydrogeologisk miljöteknik, genusstudier, miljöhistoria, urfolksforskning, kulturvetenskap, industriell miljöteknik och dammsäkerhet.


Nätverket har fått 300 000 kronor av Riksbankens Jubileumsfond. Tre konferenser ska ordnas de närmaste åren i områden där det finns konflikter om markanvändning på grund av nya gruvor.

Nya krav vid prospektering

GRUVOR Riksdagen har skärpt miljölagen för att stärka den enskildes rätt vid prospektering. Ändringarna innebär att kraven på arbetsplanen för de som letar mineraler blir högre. Arbetsplanen måste, från och med den första augusti i år, tydlig redogöra för hur arbetet ska gå till, hur eventuella skador ska regleras och hur man kan påverka hur arbetet utförs. Arbetsplanen, som måste översättas till samiska, finska och meänkieli, måste även skickas till Sametinget, kommunen och länsstyrelsen.

Queering Sápmi prisas

PROJEKT Queering Sápmi, som lyfter queera samers livsberättelser och synliggör samer som lever bortanför normen. har prisats ännu en gång. Den här gången tilldelas projektet RFSL:s Allan Hellmans hederspris 2013. Motiveringen lyder:

Demokratiprojektet synliggör minoriteten i minoriteten och att individen är mångfacetterad och en hel människa. Genom sina queera och samiska livsberättelser ökar Queering sápmi handlingsutrymme för oss alla.”

Umesamiska på digitalt vis

SPRÅK Såhkie, Umeå sameförening, har nyligen släppt ett digitalt läromedel till allmänheten i syfte att revitalisera umesamiskan. Läromedlet bygger på den digitala plattformen Memrise, en så kallad open-source plattform. Plattformen har utvecklats av minnesproffs från bland annat Storbritannien som försökt skapa en användarvänlig och gratis lösning för människor som vill lära sig språk. Det bygger på att användaren ska belönas för sina försök att lära sig, istället för att skämmas för att man inte kan. 

     Vi kom lite av en slump i kontakt med hemsidan Memrise, som är en gratis digital läroplattform där användarna själva producerar läromaterialet. Det är oerhört enkelt att arbeta med, men ger samtidigt en komplex och rik inlärningsupplevelse. Vi ser stora möjligheter att motivera människor i det umesamiska språkområdet att lära sig utifrån detta system, särskilt unga, säger Oscar Sedholm, projektutvecklare på Såhkie Umeå sameförening och administratör för systemet. 

Länk till inlärningspaketet:


http://www.memrise.com/course/287504/umesamiska-ord-fraser/