Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 3 2014
Nyhetsnotiser nr 3 2014 PDF Print E-mail
Sunday, 23 March 2014 21:47
Het debatt om rovdjur i Vålådalen

ROVDJUR Under årets vargsymposium i Vålådalen menade norska forskare att järv och lo inte dödar så många renar som många har trott. Torkild Tveera, biolog vid Nina, Norsk Institutt for naturforskning, anser att det betalas ut för mycket ersättning till renägare. Han menar att rovdjuren dödar 5 000 renar varje år, men att renägarna får betalt för över 12 000 renar. SSR:s rovdjursgrupp och Sametingets rennäringsnämnd menar i ett öppet brev att resultatet bygger på en studie i Norge som avbröts i förtid. De menar också att de förhållanden som råder i Sverige skiljer sig markant från Norge, så även renskötseln i sin form och utövande. ”Mot bakgrund av den redan hårt polariserade debatten gällande rovdjursförvaltningen i Sverige är det anmärkningsvärt att media väljer att på ett sådant ensidigt sätt att skriva om frågan utan att närmare precisera att studien gäller förhållanden i andra länder”, skriver man bland annat i det öppna brevet, med anledning av att svensk media publicerat flertal artiklar utifrån studien.
 

Jimab beviljas nytt tillstånd

GRUVOR Bergstaten har godkänt nya provborrningar för bolaget Jokkmok Iron Mines för att leta järnmalm under våren och sommaren. Undersökningstillståndet berör ett 6 835 hektar stort område i Ågåsjiegge, sydväst om Porjus. Delar av området är klassat som riksintresse för rennäringen och berör Sirges sameby.

Barn lär sig samiska med hjälp av skyltar

 SPRÅK Skyltar på samiska i offentliga miljöer är ofta barnens första lärobok i samiska. Det visar Samiskt språkcentrums nya lägesrapport över de samiska språken i Sverige. Skyltarna bidrar även till att öka språkens status, menar Marie Louise Allas, avdelningschef för språk, kultur och information på Sametinget.
Rapporten pekar också på vikten av att sprida kunskap om hur språken kan revitaliseras. Samiskt språkcentrum publicerade under förra året två böcker som kan användas i det arbetet.
Många unga samer har en positiv attityd till att lära sig, men också att utveckla, sin samiska, slår rapporten fast.
Samtidigt är det fortfarande oroande att många samer inte får möjlighet att återerövra och utveckla sitt språk. Och att barns rätt att få lära sig och att utveckla sin samiska i sin vardagsmiljö långtifrån är säkerställd.

Umesamiskan godkänd av Sametinget

SPRÅK Nu kan umesamiskan sälla sig till gruppen godkända skriftspråk. Sametingets språknämnd har beslutat att godkänna den umesamiska ortografin och därmed har den skriftliga umesamiskan fått officiellt erkännande. Det som fattas är ett beslut i SPR, Samiskt Parlamentariskt Råd innan umesamiskan får status som eget språk.
Om språket får ett officiellt erkännande, blir det lättare att ta fram läromaterial och böcker på umesamiska. Dessutom kan informationsmaterial från myndigheter i framtiden även komma att produceras på umesamiska.

Nej till gruva i Stekenjokk

GRUVOR Bergsstaten har för första gången sagt nej till en bearbetningskoncession på grund av att rennäringen anses som viktigare. Vilhelmina mineral fick inte igenom sin ansökan om att öppna den gamla gruvan i Stekenjokk som ligger inom Vilhelmina södra samebys område.
Både länsstyrelsen i Västerbotten och i Jämtland var eniga om att området är viktigt för rennäringen och för de höga miljövärdena.
Att Bergsstaten avslagit en ansökan är ett stort steg framåt, menar Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist på SSR. Det visar att myndigheten lyssnat på samebyarnas inställning och förstått konsekvenserna av en gruvetablering.
Gruvan i Stekenjokk lades ner för 26 år sedan. Gruvbolaget ville bryta guld, silver, koppar, zink och bly och räknade med att driften skulle vara i gång i femton år och skapa 150 jobb. Vilhemina mining kommer att överklaga beslutet, enligt Västerbottensnytt.