Samefolket Rent ut sagt Konsten att utnyttja ett folk
Konsten att utnyttja ett folk PDF Print E-mail
Sunday, 23 March 2014 21:41
KULTUR Året är 2014 och det samiska syns mer än kanske någonsin tidigare i det svenska samhället och internationellt. I USA har theme-låten Vuelie, som betyder ”jojk”, av den norsksamiska artisten Frode Fjellheim två gånger petat ner världsstjärnan Beyoncé från förstaplatsen på radiotoppen.

Samtidigt riktas kritik mot disneyfilmen Frozen för att dess samiska inslag är knapphändiga. I Umeå har kulturhuvudstadsåret invigts med stor pompa och ståt med samisk tematisering. Samma dag har samiska deltagare kränkts av förbipasserande medborgare som ifrågasatt samernas plats i Umeå. I fjällvärlden rasar en ursinnig konflikt gällande internationella gruvbolags rätt att exploatera samiska kärnområden där samer tvingats vända sig till FN:s rasdiskrimineringskommitté för hjälp. Staten viftar bort kritiken och förklarar att gruvnäringen ska ha företräde över rennäringen. I TV3 hyllas Jon Henrik Fjällgren för sitt jojkande i programmet Talang och blir snabbt tävlingens nya favorit och nästan samtidigt i TV4 sitter Robert Gustafsson och gör narr av samer, i en sketch som kan liknas vid gestaltande av afroamerikaner under Jim Crow-tiden i USA.

DETTA ÄR DEN samiska verkligheten idag. Samisk kultur har blivit en het och eftertraktad vara på marknaden och nyfikna ögon riktas mot det samiska folket. Ändock marginaliseras det samiska folket i nästan varje andetag. Robert Gustafssons sketch lyfter fram de gamla fördomarna om att samer är udda, lågutbildade, talar konstigt samt är snuskiga och alkoholiserade. Den förlöjligar nationaldagen, jojk-traditionen och samiska kulturella artefakter. En sådan kränkning av det samiska sker i bästa sändningstid inför en skrattande publik samtidigt som människor berövas sina traditionella marker, en månad efter att den samiska poeten Mimi Märak misshandlats av nazister.

SJÄLVFALLET FÅR MAN vara glad över att det samiska får synas och höras i samhället på ett helt annat sätt än tidigare. Däremot använder man skoningslöst det samiska som exotiska och färgglada inslag i olika sammanhang medan man undviker att berätta om förföljelsen av det samiska folket, tvångskristnande, tvångsförflyttning, konfiskerande av marker och egendom samt förbud av både samiskt språk, religion och andra kulturella seder. Istället försöker man måla upp en bild av att det samiska harmoniskt fått leva sida vid sida med Skandinaviens moderna nationer. Så är inte fallet idag och så har i princip aldrig varit fallet. 

IDAG FORTSÄTTER EN historisk process av rasism mot det samiska folket. Sverigedemokraterna söker utnyttja läget med att så split på Jokkmokks marknad, ett samhälle som skakas av gruvkonflikt, och pengarna för bevarande av den samiska kulturen tryter på alla områden utan att Riksdagen lyfter ett finger. Man lär ut mer om nordamerikanska indianer i svenska skolor än om samer och bristen på samiska språklärare är i princip total. Skyltar med samiska ortsnamn vandaliseras och i korriderna på norrländska skolor kallas människor lättvindigt för ’lappdjävel’. Det är verkligheten som vi måste leva med idag.

VI LEVER I en spännande tid där det samiska står och balanserar mellan att å ena sidan bli utnyttjat och å andra sidan accepteras och synliggöras. I detta gäller det att tänka längre än näsan räcker. Vi samer har varit en vital del av norra Sverige sedan före Sverige existerade som stat och vi kräver endast det vi är berättigade: Respekt för vår kultur, makten över vårt folks existens och en möjlighet för våra barn och barnbarn att få ta del av det samiska. Mycket har berövats oss och många är de sår vi accepterat att vi får bära men Sverige har en skyldighet att ta itu med sin mörka historia och inte tillåta nya förföljelser. Det kallas medmänsklighet och det är något jag hoppas vi alla kan utöva gemensamt, både samer och svenskar.

Oscar Sedholm, sametingsledamot, Jakt- och fiskesamerna