Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 2 2014
Nyhetsnotiser nr 2 2014 PDF Print E-mail
Monday, 24 February 2014 20:40
SD vill släppa renskötseln fri

RÄTTIGHETER Sverigedemokraterna, SD, anser att vem som helst ska kunna bli renskötare. Det är fel att renskötseln, enligt lag, endast är förbehållen samer som är medlemmar i en sameby, enligt SD.

–     Vi tycker det är lika orimligt att det förhåller sig på det sättet som om man till exempel skulle reservera fäbodjordbruket för enbart etniska svenskar i vissa familjer, säger Mattias Karlsson, SD:s minoritetspolitiska talesperson och riksdagsledamot till Ekot.

Inget annat parti som Ekot talade med delade SD:s åsikt i frågan.

I Finland är renskötseln öppen för alla invånare i norra landsänden.

Sverigedemokraternas offensiv för att locka väljare i norr oroar Ol-Johán Sikku, Sametingets vice ordförande och Torkel Stinnerbom, ordförande i Rennäringsnämnden. I ett pressmeddelande kritiserar de SD:s politik kring renskötseln. Genomförs en sådan politik innebär det, enligt artikelförfattarna, att koloniseringen av Sápmi tar ett steg tillbaka i den riktning som Sverige hade under rasbiologins glansålder. SD:s politik skulle innebära att ”det folk som inte har makten, i det här fallet samerna, skulle vara tvungna att inlemmas i majoritetskulturen och i längden ge upp sin egen kultur”, skriver Sikku och Stinnerbom.


Regeringen avvisar FN-krav 

GRUVOR FN:s rasdiskrimineringskommitté har begärt att verksamheten i Rönnbäcken i Västerbotten ska stoppas. I området planerar Nickel Mountain en stor nickelgruva.

I somras sa regeringen ja till gruvan, men bolaget har ännu inte ansökt om miljötillstånd om att få påbörja gruvbrytningen.

Den borgerliga regeringen har svarat kommittén att det inte pågår någon gruvdrift i området och att kommittén inte har varit tillräckligt tydlig i sin beskrivning av hur samerna i området diskrimineras.

–     De har inte utvecklat närmare på vilket sätt de skulle ha blivit diskriminerade på grund av sitt etniska ursprung som samer, säger Olov Widgren, ämnessakkunnig på utrikesdepartementet till Sveriges Radio.

Enligt Samerådets folkrättsjurist Mattias Åhrén var regeringens svar väntat.

–     Det är de rena formaliainvändningarna som är Sveriges tyngre invändningar – det är framförallt det Sverige har att komma med. Men vi menar att när beslutet är fattat att tillåta gruvdrift så har man kränkt en rättighet, säger Mattias Åhrén till Sveriges Radio.

Regeringen skickar sitt svar till Vapstens sameby och till Samerådet för kommentarer. FN:s rasdiskrimineringskommitté fattar sedan beslut om frågan ska tas vidare.


Bättre information vid prospektering

GRUVOR Regeringen vill att informationen kring mineralprospektering ska bli bättre. I en lagrådsremiss föreslås att prospekteringsbolagens arbetsplaner ska anpassas till den pågående markanvändningen, som renskötsel och skogsbruk.  Arbetsplanen ska också innehålla tydligare information med kartor, kontaktuppgifter och om hur invändningar kan göras. Dessutom ska arbetsplanen, om så begärs, kunna översättas till bland annat samiska.

En markägare, eller en innehavare av särskild rätt, kan begära att bli underrättad om när bolaget påbörjar och avslutar markarbetet.

Regeringen vill också att arbetsplanen ska skickas till Bergmästaren, kommunen och Sametinget.


Rasistattack mot samisk poet

MISSHANDEL Den samiska poeten och skådespelaren Mimi Märak från Jokkmokk blev nerslagen när hon var ute och joggade i Stockholm. I en intervju i Norrländska Socialdemokraten berättar hon att ett gäng hoppade på henne, skrek ”blattefitta” och slog henne i ansiktet.

Mimi Märak blev misshandlad i närheten av Kärrtorp där det varit en rad uppmärksammade rasist- och nazistdåd i vinter. Polisen har inlett en förundersökning.


Samiska inget krav för kanslichef

SPRÅK När Sametinget ska rekrytera ny kanslichef efter Inez Svonni Fjällström, har kravet på att personen ska kunna samiska tagits bort. Det viktigaste är att den kommande kanslichefen har kunskaper i ledarskap och är van med att vara chef. Språkkunskaper är en merit, men inget krav, menar Håkan Jonsson, Sametingets styrelseordförande, i en kommentar till Oddasat.