Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 1 2014
Nyhetsnotiser nr 1 2014 PDF Print E-mail
Thursday, 30 January 2014 22:17
Inga förändringar i ripjakten

JAKT Jordbruksverket anser inte att det finns någon anledning att förändra reglerna för ripjakten i fjällen. Det framkommer i en rapport till regeringen. 2007 öppnade Sveriges regering ripjakten för Europas jägarkår. På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket, i samråd med Naturvårdsverket, Sametinget och länsstyrelserna gjort en översyn för att se vilka effekter ripjakten haft för rennäringen, småviltsstammarna, naturmiljön och den svenska jakttraditionen. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har i sitt yttrande inte kunnat se några negativa konsekvenser. Inte heller Jordbruksverket kan se att jakten haft någon påverkan på varken rennäring, ripstam eller naturmiljö. Det som påverkat rennäringen, är enligt Jordbruksverket, beslutet att släppa småviltsjakten fri 1993. Men det har inte ingått i uppdraget att analysera beslutet från 1993.

Inget fel på helikoptern

OLYCKA Det var inga tekniska fel på den helikopter från Jämtlandsflyg som störtade i norska Mosjöen, väster om Tärnaby, för två år sedan. Det konstaterar norska haverikommissionen som slår fast att haveriet sannolikt orsakades av att piloten tappade visuella referenser under flygningen, vilket i sin tur berodde på rådande mörker och dåligt väder med kraftiga snöbyar. Haverikommissionen riktar kritik mot Jämtlandsflyg för bristande rutiner i säkerhetsarbetet. Man poängterar dock att företaget efter olyckan infört flera åtgärder för att förbättra säkerheten. Både piloten och hans medpassagerare omkom i olyckan som skedde i samband med rendrivning.

Provborrningar i Arjeplogs kommun

GRUVOR I mitten på december inleddes provborrningar i området Ballek i Arjeplogs kommun. Fyndigheten innehåller koppar- och guld och undersökningstillståndet innehas av Wayland Copper Limited, ett privat brittiskt bolag som ägs av Beowulf Mining och deras samarbetspartner Energy Ventures Limited. Ståkke sameby berörs av provborrningarna och en överenskommelse mellan gruvbolaget och samebyn är upprättad.

Det är glädjande att vårt senaste möte med företrädare för den berörda samebyn har resulterat i att ett avtal har inrättas för att samordna vårt planerade fältarbete med renskötselverksamhet för att minimera eventuella störningar” säger Beowulfs styrelseordförande Clive Sinclair-Poulton i ett uttalande bolagets hemsida. I februari beräknas bolaget vara färdiga med provborrningarna.

Förvaltningsrätten ger ingift rätt till renmärke

RENSKÖTSEL Anders Naeselius är sedan snart tre år tillbaka gift med renägaren Erik Naeselius som är medlem i Malå sameby. I samband med giftemålet ansökte Anders Naeselius om rätten att ha renmärke i samma sameby. Såväl Malå sameby som Sametinget har avslagit hans ansökan. Anders Naeselius drev frågan vidare till förvaltningsrätten som nu har slagit fast att han har rätt till renmärke i samebyn. Förvaltningsrätten hänvisar också till rennäringslagens paragraf 99 där det framgår att domen inte får överklagas.

Vill skapa samiskt hälsocentrum

HÄLSA Västerbottens läns landsting har ansökt till regeringen om att skapa ett samiskt hälsocenter. Syftet skulle vara att bredda kunskaperna om samernas hälsosituation och även forska kring olika hälsotillstånd bland samer. Ett samiskt hälsocentrum skulle också arbeta med utbildning, information och rådgivning till hälso- och sjukvården, samt erbjuda regelbundna hälsokontroller. Tanken är att centrumet ska kopplas till Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.

Länsstyrelsen underkänner ansökan

GRUVOR Länsstyrelsen i Norrbotten underkänner Jokkmokk Iron Mines ansökan om bearbetningskoncession gällande gruvverksamhet i Kallak. Enligt länsstyrelsen har bolaget inte tillräckligt tydligt visat hur den planerade gruvnäringen kommer att påverka rennäring, natur- och kulturvärden, energiproduktion, kommunikationer med mera. I slutet av februari räknar Jokkmokk Iron Mines med att de kompletteringar som länsstyrelsen efterfrågar ska vara klara att skickas in. I samma veva som länsstyrelsen underkände ansökan om bearbetningskoncession lämnades en ny ansökan in om provborrning vid Ågåsjiegge, öster om Nautijaur, inte långt ifrån Kallak. Området som omfattas är drygt 6 800 hektar stort, rymmer ett Natura 2000-område och är vinterbetesmarker för Sirges sameby.