Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 10 2013
Nyhetsnotiser nr 10 2013 PDF Print E-mail
Friday, 25 October 2013 05:49
Orättvisa kulturanslag
EKONOMI Statens kulturanslag till Sametinget har inte räknats upp på 20 år. Samtidigt har kulturdepartementet fått mer pengar varje år sedan 2006. Enligt Statistiska centralbyråns prisomräknare borde anslaget till samisk kultur ha räknats upp med 29 procent sedan 1993, med hänsyn till inflationen. 
– Det skapar en situation där den samiska kulturen står utan utvecklingsmöjligheter, säger Karin Mannela, JoF, kulturnämndens ordförande i Sametinget i ett pressmeddelande.

Viltmyndighet kan inrättas
FÖRVALTNING Det behövs en nystart för viltförvaltningen i Sverige. Det anser regeringens speciella utredare Håkan Larsson i ett delbetänkande till Jaktlagsutredningen. Han föreslår att en ny myndighet inrättas som arbetar med att förvalta viltet på en nationell nivå. Viltmyndigheten ska jobba i förebyggande syfte med att stödja och följa upp det regionala arbetet med viltförvaltningen.
– Utmaningen är att finna en balans mellan brukande och bevarande av de vilda djuren, säger Håkan Larsson.


Ja och nej till gruva i Stekenjokk
GRUVOR Länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland säger nej medan Strömsunds kommun säger ja till en nystart av gruvan i Stekenjokk. Länsstyrelserna anser att en nyöppning av gruvan kraftigt skulle försvåra för renskötseln. Så skriver myndigheterna i sitt yttrande till Bergsstaten över Vilhelmina Mineral AB:s ansökan om bearbetningskoncession. Riksintresset rennäring ska ha företräde framför riksintresset gruvnäringen, anser länsstyrelserna. Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun anser däremot att rennäring och gruvdrift kan samsas i området och att gruvan är viktig för näringslivet.
– Olika riksintressen finns i området, men då flera av dessa i dagsläget upptar en stor del av kommunens yta anser vi att det är rätt att prioritera en eventuell gruvnäring i Stekenjokk, säger Gudrun Hansson (S) kommunstyrelsens ordförande i Strömsund.


Bakläxa för Jimab i Gállok
GRUVOR Både Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet anser att gruvbolaget Jokkmokk Iron Mines har gjort en för dålig miljökonsekvensbeskrivning för hur en gruva i Gállok skulle påverka världsarvet Laponia. Det skriver myndigheterna till länsstyrelsen i Norrbotten. De pekar på att den samiska kulturen och rennäringen är en viktig grund för att Laponia har blivit ett av Unescos världsarvsområden. Gruvbolaget menar att Laponia inte påverkas av en gruva. Men myndigheterna anser att även indirekta effekter på rennäringen ska tas med i miljökonsekvensbeskrivningen.

Staten anmäld till FN
GRUVOR Samerådet och Vapstens sameby har anmält svenska staten till FN:s rasdiskrimineringskommitté. I anmälan begär man att den planerade nickelgruvan i Rönnbäcken i Storumans kommun stoppas. FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat Sverige för samepolitiken upprepade gånger de senaste åren, bland annat för att staten inte tar tillräckligt stor hänsyn till rennäringen när det gäller planerade nya gruvor.
– Vapstens sameby klarar inte av en gruva i sitt område. Men vi är beredda att göra det här för alla samebyar som står inför att drabbas av den här typen av verksamhet, säger Mattias Åhrén, ordförande för Samerådets Människorättsavdelning, till Ekot.


Lotteri stöder samisk kultur

BIDRAG Såhkie, Umeå sameförening, och Giron sámi teáhter får tillsammans 2 850 000 kronor av Svenska PostkodLotteriet. Pengarna ska användas för aktiviteter under kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. Såhkie ska använda pengarna till fler arrangemang på kulturcentret Tráhppie på Gammlia i Umeå. Giron sámi teáther har två stora föreställningar planerade under kulturhuvudstadsåret. ”Jag är tusen år” sätts upp i samarbete med bland annat Beaivvas sámi nasunala theáther i Norge och ”Norrländsk passion” produceras tillsammans med de fyra länsteatrarna i Norrland.

SSR säger nej till dialog
GRUVOR SSR vill inte vara delaktig i regeringens planer på dialog mellan rennäring och gruvnäring. Man uppmanar även samebyarna att inte delta i dialog och samråd. Skälet är att SSR anser att förutsättningarna som getts är utformade utifrån gruvnäringens intressen.
– Uppdraget tillsammans med mineralstrategins utformande, samt regeringens beslut i Rönnbäcken/Tärnaby innebär ett tydligt ställningstagande från regeringen, att de inte har för avsikt, trots internationell kritik, att säkerställa möjligheterna för en långsiktig, hållbar och traditionell renskötsel, säger Jörgen Jonsson, ordförande för SSR.

Sameby stämmer staten
ROVDJUR Ohredahke sameby har stämt staten på 22 miljoner kronor. Skälet är att man inte fått ersättning för rovdjursdödade renar under åren 2004 till 2012. Varje år dödar rovdjuren omkring 40 procent av samebyns renar. I våras skadades även en av samebyns renskötare av en björn när han försökte försvara renarna.