Samefolket Rent ut sagt Nya MG är en fri och radikal kraft i Sametinget
Nya MG är en fri och radikal kraft i Sametinget PDF Print E-mail
Friday, 25 October 2013 05:39
POLITIK Vi vill härmed göra ett klarläggande om hur Nya Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe har agerat politiskt och vad som hände vid valen vid plenum i Jokkmokk. MG vill också tydliggöra att vi kommer att agera som en fri och radikal kraft i Sametinget.

MG sade i valrörelsen att Sametinget inte ska ha nån så kallad regering och opposition och att MG inte kommer att binda upp sig politiskt med något annat parti. MG ville istället att så många som möjligt skulle vara med i styrningen av Sametinget. Detta har MG hållit och kommer att fortsätta med. MGs inställning är att Sametinget gemensamt ska företräda det samiska folket mot större hot som svenska staten och exploatörer representerar. Vi ska samla oss för att ställa betydligt högre krav på staten än vi har gjort hittills. Det är till exempel att ratificera ILO 169, egen samisk förvaltning av våra egna marker och vår kultur, veto mot gruvexploateringar med mera.

Efter att det visade sig att MGs fyra mandat inte räckte till för att få platser i alla nämnder med fem platser var valteknisk samverkan en nödvändighet. Att medverka i så många nämnder och kommittéer som möjligt är en förutsättning för att kunna påverka politiken där det händer. Efter diskussioner partierna emellan blev resultatet att Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna gick ihop med 12 mandat. Jakt- och fiskesamerna, Samerna och Álbmut gick ihop med 12 mandat. MG och LPSS gjorde då valteknisk samverkan med 7 mandat tillsammans.

MG VILLE INTE ansluta sig till Samelandpartiets konstellation eftersom det var villkorat att skriva fast sig politiskt i ett skriftligt avtal och att bilda en så kallad majoritetsregering där alla inte var representerade. Detta skulle ha begränsat handlingutrymmet betydligt utifrån det framåtsyftande valprogram som MG har. För MG var det heller inte aktuellt att göra några avtal med Jakt- och fiskesamerna och det valtekniska samarbetet med LPSS är inte någon politisk överenskommelse.

MG gick ut med en egen kandidat till styrelseordförandeposten i valrörelsen, men det visade sig att det inte fanns nog med stöd från någon gruppering och då fanns inga förutsättningar för att kandidera. Därför var Håkan Jonsson den enda kandidaten till ordförande i styrelsen när valet kom upp vid plenum i Jokkmokk. Valet gick odramatiskt igenom med en halvlam protest från Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamernas som inte deltog i valet. För MG är denna sorts protest ingenting värd när man inte kan ställa upp med en egen kandidat.

DET ENDA VALET som det blev omröstning om var valet till ordförande i rennäringsnämnden. Där fanns två förslag, Anders Kråik, Samerna och Torkel Stinnerbom, Samelandspartiet. MG tog parti för Stinnerbom eftersom det var en enig valberedning som föreslog honom till ordförande och för att han representerade Samelandspartiet som är det största av de så kallade rennäringspartierna. Därmed vann Stinnerbom med rösterna 16-15. I alla val i övrigt var det enighet kring.

Nya Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe har hittillls agerat exakt enligt den plan vi lade upp i valrörelsen och de löften vi har gett. Vi kommer att agera för en så stor enighet som möjligt i alla frågor. Den möjligheten har vi nu med det mandat vi fått av väljarna. Det är med enighet Sametinget kan bli en kraftfull företrädare för det samiska folket.

Nya Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe

Ol-Johán Sikku, Christina Åhrén, Sara Larsson, Kristina Nordling, Per-Jonas Parfa, Hanna-Sofi Utsi