Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 8-9 2013
Nyhetsnotiser nr 8-9 2013 PDF Print E-mail
Sunday, 22 September 2013 21:46
FN kritiserar svensk minerallag

GRUVNÄRING Sveriges minerallag kan strida mot FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, skriver FN:s rasdiskrimineringskommitté i en ny rapport. Kommittén uttrycker oro över att minerallagen tillåter stora industriprojekt inom samiska områden, utan samernas samtycke. Minerallagen borde ändras så att samerna får större inflytande, anser kommittén. I rapporten får Sverige beröm för lagen om nationella minoritetsspråk och för att ha erkänt samerna som ett folk i grundlagen. 

Fler får rätt att studera minoritetsspråk

SPRÅK Regeringen vill avskaffa kravet på grundläggande kunskaper i språket för de elever som får studera sitt minoritetsspråk i skolan. I stället tycker regeringen att ett nationellt minoritetsspråk ska kunna läsas som nybörjarspråk. Under hösten ska regeringen remittera sitt förslag till ändring av skollagen och tanken är att lagändringen ska träda i kraft den första juli 2015.

Regeringen föreslår färre rovdjur i renskötselområdet

ROVDJUR Samebyarna ska bara behöva tolerera att tio procent av byns renar rivs under ett år. Det föreslår regeringen i rovdjurspropositionen som nyligen lades fram. Det betyder att rovdjursstammarna måste minska drastiskt, enligt förslaget; björnstammen behöver halveras, vargarnas minska från 350 till 170-270, lodjuret från 1650 till 700, järven från 750 till 500 och 50 häckande kungsörnspar måste bort.

I dag rivs omkring 70 000 renar årligen av rovdjur – det är 25 procent av renstammen. Både SSR och Sametinget har krävt en toleransnivå på fem procent.

Gruvbolag krävs på skadestånd

GRUVNÄRING Jåhkågasska sameby kräver skadestånd på 1,3 miljoner kronor av Jokkmokk Iron Mines AB, Jimab. Samebyn menar att bolaget förra vintern prospekterade i Kallakområdet utan att samebyn blivit informerad och utan godkänd arbetsplan. Några vintergrupper kunde inte nyttja sitt ordinarie vinterbete och tvingades stanna kvar på höstbetena. Merkostnaden för samebyn blev 1,3 miljoner kronor. Jimab anser att skadeståndskravet är helt orimligt och bestrider det. 

Handbok om samråd

GRUVNÄRING Regeringen vill att dialogen mellan rennäring och gruvnäring ska förbättras. Därför har länsstyrelsen i Norrbotten fått uppdraget att leda arbetet med att ta fram en ny vägledning för samråd och kommunikation mellan rennäringen och gruvnäringen. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att ”Fler gruv- och prospekteringsbolag behöver följa LKAB:s exempel. Vid konkurrerande användning av mark är dialog och ömsesidig respekt för varandras behov avgörande”.

Inget Márkomeannu nästa år

KULTUR Festivalen Márkomeannu kommer inte att arrangeras nästa sommar. Enligt Runar Myrnes Balto är skälet bristen på resurser, både ekonomiska och mänskliga. I stället ska en rad mindre kulturarrangemang ordnas under nästa år.

Mer samiska i radio och tv

MEDIA Det ska bli fler sändningstimmar på de nationella minoritetsspråken i radio och tv, har regeringen beslutat. Beslutet innebär en årlig uppräkning av sändningstiden från och med januari 2014.