Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 6-7 2013
Nyhetsnotiser nr 6-7 2013 PDF Print E-mail
Wednesday, 03 July 2013 22:07

Jokkmokk motverkar främlingsfientlighet

PROJEKT Jokkmokk, Malmö och Borlänge är tre kommuner som deltar i det nationella EU-projektet Good relations. Syftet är att främja goda relationer, motverka intolerans och främlingsfientlighet.

– Vi upptäcker tendenser till främlingsfientlighet mycket tidigare än vad man gör i en större stad och har säkert mycket att lära av varandra, säger Gunilla Nyberg, integrationssamordnare och projektledare i Jokkmokks kommun i ett pressmeddelande.

Jokkmokk har drygt 5 000 invånare med 39 olika nationaliteter och en stor andel samer. Projektet, som drivs av Arbetsmarknadsdepartementet, ska pågå fram till oktober 2014.

Ny ordförande i Laponiatjuttjudus

VÄRLDSARV Gudrun Kuhmunen, Baste čearru, är ny ordförande för den lokala förvaltningsorganisationen Laponiatjuttjudus. Gudrun Kuhmunen valdes av ett enigt partsråd på Laponias årsstämma där alla parter i Laponia är representerade. Hon efterträder Michael Teilus.

– Det är med ödmjukhet jag tar mig an uppgiften att leda förvaltningen av det område som våra förfäder i alla år har ansvarat för och skött utifrån vår egen tradition och kultur. Jag har deltagit i processen med att forma den förvaltningsmodell och plan som ska ligga till grund för förvaltningen av Laponia”, säger Gudrun Kuhmunen i ett pressmeddelande.

DAUM flyttas från Umeå

ARKIV Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, DAUM, i Umeå flyttas troligtvis till Uppsala. Det är en verksamhetsöversyn som lett fram till beslutet. Åtta tjänster berörs. Var de stora arkivsamlingarna från Norrbotten och Västerbotten kommer att hamna vet man i dagsläget inte. Formellt beslut tas av generaldirektör Ingrid Johansson-Lind tas i oktober.

Sameby möter staten i domstol

RÄTTIGHETER Stämningsansökan från Girjas mot staten har pågått i fyra år och i slutet på maj möttes de i Gällivare tingsrätt för att utreda om förlikning skulle ske eller om det blir tingsrättsförhandlingar. Någon förlikning blev det inte och hösten 2014 kommer Girjas sameby möta staten i huvudförhandling om vem som har jakt- och fiskerättigheter på samebyns område.

Ny föreståndare för CeSam

FORSKNING Patrik Lantto, professor i historia, är ny föreståndare för CeSam, Centrum för samisk forskning. Han har arbetat på CeSam sedan 2007 och har bland annat fokuserat på svensk samepolitik och samisk utbildningshistoria i sin forskning. Lantto efterträder Peter Sköld som leder Arktiskt centrum, Arcum, som nyligen inrättades.

Klart med SamS-chef

SKOLA Björn Hedlund har utsetts till ny chef för Sameskolstyrelsen för fyra år framåt. Hans anställning har tidigare godkänts av Sameskolstyrelsen, och nu har Sametingets styrelse också godkänt anställningen. Guovssonásti och Samelandspartiet reserverade sig dock mot beslutet eftersom de anser att sameskolchefen bör kunna samiska.