Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 4 2013
Nyhetsnotiser nr 4 2013 PDF Print E-mail
Thursday, 25 April 2013 11:26
Polisen utreder infekterat jaktbrott

JAKT I höstas fällde Lars-Jonas Johansson, renägare och politiker i Björkvattsdalen utanför Tärnaby, två vuxna älgar och två älgkalvar inom Vapstens samebys licensområde. Han rapporterade själv saken till länsstyrelsen. De döda älgarna innebar samtidigt en överskjutning inom licensområdet. Frågan är nu om det är Johansson som är skyldig till jaktbrott, eller om Vapstens sameby är skyldiga till överskjutning. I botten ligger nämligen den infekterade frågan om vem som är medlem i Vapstens sameby. Lars-Jonas Johansson har i förvaltningsrätten fått en dom på att han är att anse som medlem i Vapstens sameby, och därför hävdar han jakträtt på licensområdet. Saken är nu föremål för polisutredning.

Blandad skog är bättre för renskötseln

FORSKNING I slutet på mars lade Tim Horstkotte fram sin avhandling vid Umeå universitet. I den konstaterar han att det moderna skogsbruket bygger på likåldrade plantageliknade monokulturer. Men, menar Horstkotte, effektiviteten för att tjäna så mycket pengar som möjligt på skogen har ett pris. Till exempel påverkas rennäringen av det ensidiga skogslandskapet genom att olika snöförhållanden råder i olika typer av skog. Möjligheterna för renskötarna att flytta renarna beroende på snö- och därmed betesförhållanden minskar därför när all skog ser likadan ut. När träden inte får bli gamla innan de avverkas hinner inte heller de för renarna viktiga hänglavarna etablera sig.

Språk och teater får pengar från EU

KULTUR Via Interreg Sápmi kommer språkprojektet Ovddos, med syfte att revitalisera samiskan, att få drygt 700 000 kronor. Den totala projektkostnaden är 2,7 miljoner kronor. Bakom projektet står Malmfältens folkhögskola och Gáisi giellaguovddáš på norska sidan. Utgångspunkten för projektet blir ett antal deltagande familjer. Också ett teaterprojekt har beviljats medel från EU. Det handlar om föreställningen Mon lean duhat jagi/Jag är tusen år och av projektets totala kostnad på 4,1 miljoner kronor kommer 1 miljon från EU. Teaterföreställningen är en del av multikonstverket Rock Art i Sápmi som presenteras under kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå.